ANRE stopează creșterea prețului pentru energia electrică

ANRE stopează creșterea prețului pentru energia electrică

 

ANRE, comitetul de reglementare în domeniul energiei electrice a introdus un nou ordin care vizează crearea unor garanții în contractele încheiate pe Piaţa Centralizată pentru Serviciul Universal (PCSU) de pe bursa de energie OPCOM, mediul unde se tranzacţionează energia electrica pentru consumatorii casnici.

Stabilizarea prețurilor la energia electrica

Consumatorii de pe piața reglementată a energiei sunt amenințați de noi creșteri.  În acest an, lunile ianuarie și februarie au cunoscut o creștere a prețului pentru electricitate, astfel se dorește evitarea unui tablou asemănător.

Măsura  de a modifica și completa regulamentul, apare după ce furnizorii, profitând de faptul că pe piaţă nu erau obligaţii privind eventuale garanţii, aceștia au preferat să rezilieze contracte pe PCSU pentru a vinde energia electrica pe piaţa spot, unde preţurile au crescut foarte mult.

Piaţa spot, adică piaţa pentru ziua următoare. În fond, piaţa spot este responsabilă de completarea  tuturor cererile urgente de energie. De reținut este că piaţa pentru ziua următoare are o pondere prea mare, de aproximativ jumătate din totalul pieţei de energie.

‘Necesitatea modificării şi completării Ordinului ANRE nr. 65/2014 şi Deciziei ANRE nr. 2667/2014 s-a impus ca urmare a acţiunilor de supraveghere, monitorizare şi analiză realizate de autoritate, pe fondul creşterii excesive, în lunile ianuarie şi februarie 2017, a preţurilor pe pieţele centralizate administrate de OPCOM SA, în special PZU, care au arătat că furnizorii de ultimă instanţă, parteneri în contractele încheiate pe PCSU, s-au confruntat cu situaţii în care participanţii declaraţi câştigători în urma sesiunii de licitaţie organizate pe PCSU pentru trimestrul I 2017 au notificat denunţarea unilaterală a contractelor de vânzare – cumpărare încheiate pe această piaţă sau sistarea livrărilor de energie electrică aferente acestora’, se arată într-un comunicat transmis de autoritate.

Cum arată modificările aduse pretului la energia electrica?

Cu scopul descurajării unor practici neortodoxe, s-a modificat și completat Regulamentul de organizare şi desfăşurare a licitaţiilor simultane cu preţ descrescător pe piaţa centralizată pentru serviciul universal.

Modificările  au în vedere în primul rând,  introducerea garanţiilor financiare de bună execuţie în contractele de vânzare – cumpărare încheiate pe PCSU, ca măsură suplimentară de reducere a expunerii furnizorilor de ultimă instanţă, adică cei care livrează energie consumatorilor casnici, la riscul de nerespectare a obligaţiilor contractuale de către participanţii declaraţi câştigători la licitaţie, precum şi penalizarea acţiunilor de nerespectare de către participanţii declaraţi câştigători la licitaţie a obligaţiilor din contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma licitaţiilor PCSU.

Dacă vorbim despre contractul-cadru PCSU, vor fi introduse anumite clauze care au ca și rol:  definirea/executarea/restituirea garanţiilor financiare de bună execuţie a contractelor de vânzare-cumpărare încheiate pe piaţa centralizată pentru serviciul universal şi clauze de forţă majoră pentru exonerarea de răspunderea contractuală. Mai mult, se completează drepturile şi obligaţiile cumpărătorului şi se completeză clauzele de încetare a contractului cu condiţiile în care acesta poate fi reziliat din iniţiativa cumpărătorului sau a vânzătorului.

În concluzie, ANRE a luat această masură pentru a diminua riscul de creștere a preţului la energia electrica plătit de clienţii finali beneficiari ai serviciului universal, ca urmare a nerespectării de către entitățile juridice declarate câştigătoare la licitaţie, a obligaţiilor din contractele de vânzare-cumpărare încheiate în urma licitaţiilor PCSU.

 

Sursă știre:

http://www.mediafax.ro/

 

 

Related Posts