Scroll Top

#dăRestartenergiei

INCHEIAT

Perioada desfășurării concursului: 22 iulie-30 august 2016

1. Organizatorul concursului „#dăRestartenergiei”
Organizatorul concursului este compania S.C. Restart Energy One S.R.L. cu sediul în Timișoara, Pța. Alexandru Mocioni, 6, 300199, România, înregistrată la Registrul Comertului sub nr. J35/1297/2015, CIF: RO34583200, cont bancar RO78BTRLRONCRT0329369901, în cele ce urmează, „Organizatorul”.

2. Dreptul de participare
– Pot participa la concursul „#dăRestartenergiei” persoanele fizice care devin clienți Restart Energy în perioada desfășurării concursului și îndeplinesc condițiile cerute de regulamentul acestui concurs.
– Nu pot participa la concursul „#dăRestartenergiei” angajații firmei Restart Energy One S.R.L. sau colaboratorii acesteia și nici rudele acestora până la gradul II.
– Restart Energy One își rezervă dreptul de a descalifica și a elimina din concurs comentariile și persoanele care nu respectă regulile acestui concurs, sau comentariile care conțin cuvinte sau informații care aduc prejudicii altor persoane. Vor fi deasemenea eliminate, toate comentariile efectuate la postarea oficiala a concursului care nu au legătură cu participarea directă a utilizatorilor la concursul „#dăRestartenergiei”.

3. Durata și modul de participare
Concursul se va desfășura prin intermediul rețelei de socializare Facebook în perioada 22 iulie-30 august 2016 ora 23:59, cu următoarele condiții de participare:
a. Participanții devin clienți Restart Energy la energie în perioada de desfășurare a concursului. Pentru aceasta, vor trimite un mesaj privat pe pagina noastră de Facebook https://www.facebook.com/RestartEnergyOne cu:
-Numele complet
-Numărul de telefon
– Adresa de e-mail.
pentru a putea fi astfel contactați de către personalul Restart Energy în vederea schimbării furnizorului de energie.
b. Participanții care solicită schimbarea furnizorului, devenind astfel clienți Restart Energy, trebuie să aprecieze cu Like postarea oficială a concursului nostru pe rețeaua de socializare Facebook.

4. Premiile acordate
a. O lună de energie electrică gratuită cu un consum între 50 și 300 kWh lunar + reducere 50% din factura de gaz în prima lună pentru primii 1000 de participanți care îndeplinesc toate condițiile acestui concurs.
b. Premiul cel mare de un an de energie gratuită cu un consum între 50 și 300 kWh se va acorda prin tragere la sorți online.
Valoarea totala estimata a premiilor este de 200.000 Lei.

5. Desemnarea câștigătorilor
a. Primii 1000 de participanți care devin clienți Restart Energy în perioada de desfășurare a concursului și apreciază cu Like postarea concursului nostru se vor bucura de o lună gratuită de energie electrică + 50% reducere la factura de gaz natural din aceeași lună în cazul în care aceștia doresc să devină și clienții noștri la gaz natural, condiție care nu este obligatorie pentru a putea beneficia de o lună de energie gratuită.
b. Participantul care îndeplinește toate condițiile menționate în acest regulament și care va rezulta câștigător prin tragerea la sorți, va beneficia de un an de energie electrică gratuită. Cantitatea de energie consumată în acest timp va putea fi cuprinsă între 50 și 300 kWh lunar.

6. Responsabilitate
Restart Energy nu își asumă responsabilitatea pentru orice poate determina imposibilitatea participãrii clienților Restart Energy sau a bunei desfășurări a activităților descrise in prezentul regulament, ca urmare a unor restrictii de naturã tehnicã.
Organizatorul își rezervă dreptul de a folosi datele și imaginea câștigătorilor concursului în vederea anunțării publice a numelor acestora, a orașului de domiciliu și a premiilor câștigate, în conformitate cu legislația în vigoare.

7. Condiții de acordare a premiilor
Premiile vor fi acordate câstigãtorilor cu obligația ca aceștia să îndeplinească urmãtoarele condiții:
• pot fi declarați câstigãtori numai participantii cu vârstă mai mare de 18 ani
• câștigătorii vor avea acte de identitate valabile pe teritoriul Romaniei.
• câștigãtorii sã nu fie declarati descalificati, ca urmare a nerespectãrii prezentului regulament

8. Taxe
Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori in conformitate cu Legea 571/2003 privind Codul fiscal, orice alte obligatii de natura fiscala sau de orice alta natura, in legatura cu acestea, revenind exclusiv câstigatorului.

9. Reclamațiile
Orice reclamatie legata de desfasurarea concursului se va face în scris, în termen de 5 zile de la data la care s-a produs evenimentul reclamat. Eventualele litigii aparute intre organizator si participantii la concurs se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

10. Întreruperea concursului
Organizatorul își rezervă dreptul de a întrerupe concursul stabilit în caz de forță majoră. Se consideră forță majoră orice situație sau condiții apărute pe parcursul acestui concurs care nu pot fi soluționate de către Organizator.

11. Publicarea regulamentului
Acest regulament poate fi citit online. Participarea la acest concurs implicã obligativitatea respectãrii prevederilor prezentului regulament.

12. Anunțarea câștigătorilor
Publicarea numelor câștigătorilor va fi efectuată pe data de 7 septembrie 2016.

13. Implicarea rețelei de socializare Facebook
Rețeaua de socializare Facebook nu sponsorizează, nu susține și nu administrează acest concurs și nici nu este asociată acestui concurs. Prin participarea la acest concurs, utilizatorul rețelei de socializare Facebook ia la cunoștință că toate informațiile proporționate prin intermediul acestei rețele de socializare, se vor transmite către Restart Eenrgy One și nu către Facebook. Informațiile primite se vor folosi pentru getionarea concursului și pentru comunicarea câștigătorilor.

Vezi pe facebook: