Scroll Top

MEMORANDUM întocmit pentru admiterea obligațiunilor convertibile in actiuni emise de RESTART ENERGY ONE S.A.

MEMORANDUM întocmit pentru admiterea obligațiunilor convertibile in actiuni emise de RESTART ENERGY ONE S.A. în cadrul Sistemului Multilateral de Tranzacționare administrat de Bursa de Valori București S.A.