Scroll Top

Despăgubiri pentru clienții care suferă întreruperi neanunțate de energie

despagubiri-intreruperi-curent

Despăgubiri pentru clienții care suferă întreruperi neanunțate de energie

Autoritatea Naţională de Reglementare în domeniul energiei a fixat, printr-un ordin, un număr maxim permis de întreruperi a energiei electrice, dar şi o durată maximă permisă de întrerupere. În acest mod, consumatorii care rămân adesea fără curent electric vor fi despăgubiţi de distribuitorii de electricitate.

Practic, dacă o întrerupere planificată a curentului electric durează mai mult de opt ore, clienţii vor fi desăgubiţi cu 300 de lei la o tensiune de 110 kV, 100 de lei la o tensiune medie şi 30 de lei la joasă tensiune. Aceşti bani vor fi scăzuţi din factura de electricitate.

ANRE mai precizează că firmele de distribuţie de energie electrică vor putea să producă unui client, pentru lucrările de dezvoltare şi mentenanţă, cel mult patru întreruperi planificate, cu durata de maximum opt ore fiecare, în mediul urban, şi cel mult opt întreruperi planificate, cu durata de maximum opt ore fiecare, în mediul rural.

În cazul lucrărilor de retehnologizare a unor reţele electrice care alimentează un număr mare de utilizatori, distribuitorii de energie electrică mai au dreptul la alte două întreruperi planificate, cu durata maximă de opt ore fiecare.

În ceea ce priveşte penele de curent, ANRE fixează durate maxime de remediere. Depăşirea acestora obligă distribuitorii să îi despăgubească pe clienţi.

Despăguburile în cazul întreruperilor neplanificate sunt de până la patru ori mai mari faţă de despăgubirile oferite în cazul întreruperilor planificate . Mai exact, atunci când o întrerupere neplanificată depăşeşte opt ore în mediul urban şi 18 ore în mediu rural, în conditii normale de vreme, sau 48 de ore, în condiţii meteorologice deosebite, distribuitorii vor despăgubi clienţii afectaţi cu 600-1.400 de lei, la o tensiune de 110 kV, 200-400 de lei la o tensiune medie şi 60-200 de lei la joasă tensiune, în funcţie de durată şi alte criterii stabilite de ANRE.

 

http://www.focus-energetic.ro

Related Posts