Scroll Top

Producerea, transportul și distribuția energiei electrice

Producerea, transportul si distributia energiei electrice

Producerea, transportul și distribuția energiei electrice

Folosirea energiei electrice în cele mai diverse sectoare ale activității umane implică prezența a trei procese de bază: producerea, utilizarea/consumul și transferul de la locul de producere la locul de consum. Producerea energiei electrice are loc prin transformarea altor forme de energie  (termică, hidraulică, nucleară, chimică, mecanică, solară, etc.).

Energia este utilizată în receptoarele electrice – elemente care transformă energia electrică primită (energia de alimentare) în altă formă de energie (mecanică, tehnică, etc.) în scop util. Energia electrică este transferată de la locul de producere (sursă) la locul de consum, în vederea alimentării receptoarelor.  Sistemul electroenergetic (SEE) reprezintă ansamblul instalațiilor electrice de producere, transport, distribuție și utilizare a energiei electrice, la nivel național, având un regim concomitent de producere și consum de energie electrică, începând cu generatorul din centrala electrică și terminând cu ultimul receptor.

Prin consumator de energie se poate înțelege: – ansamblul instalațiilor electrice de distribuție  utilizare aferente unui agent economic, unei instituții, unei colectivități (inclusiv cele familiale) ; – persoană fizică sau juridică având în proprietate și exploatare instalațiile menționate

Furnizor de energie  se consideră: – ansamblul instalațiilor electrice de producere, transport  distribuție a energiei electrice la consumatori; -Compania  Națională de Electricitate sau mai multe companii specifice, printr-o unitate subordonată, care are în proprietate și  exploatare instalațiile menționate

SEE este un sistem interconectat la nivel național, cuprinzând toate centralele electrice și liniile de interconexiune. Transferul energiei de la furnizor la consumator are loc printr-un echipament electric denumit stație de primire. Punctul de separație ( ca proprietate) între furnizor și consumator  este denumit punct de delimitare. În acest punct se face contorizarea energiei electrice, în vederea decontării către furnizor  consumului respectiv.

Consumatorii mici, cu receptoare numai de joasă tensiune sunt alimentați direct din rețeaua de JT (aeriană sau subterană ) a furnizorului, printr-un branșament care face legătura între linia de alimentare și contorul de energie al consumatorului, situat la intrarea în echipamentul de primire. Consumatorii de puteri  mai mari sunt alimentați din rețeaua de înaltă sau de medie tensiune  a furnizorului, printr-un racord constând în 1-2 linii și 1-2 stații de transformare, stații de conexiuni sau posturi de transformare.

Cum citim factura de energie electrică – video

Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei (A.N.R.E) a realizat un document prin care explică detaliat conținutul facturilor de energie electrică. Modelul explicativ este publicat pe site-ul instituției (anre.ro) și conține factura detaliată și condițiile de plată.

https://www.youtube.com/watch?v=UGjpA7n1NCM

 

 

Related Posts