Scroll Top

Ghid de standarde și norme în industria energiei regenerabile

Restart Energy visuals

În industria energeticii regenerabile, reglementările tehnice joacă un rol vital, asigurând siguranța, eficiența și compatibilitatea sistemelor verzi. Doar respectând norme comune putem garanta interoperabilitatea la nivel internațional și integrarea optimă a resurselor regenerabile.

Pentru panouri, celule și module fotovoltaice avem standardul IEC 61215 care certifică rezistența acestora la radiații, temperaturi extreme și uzură pe termen lung. Pe de altă parte, IEC 61730 le testează rezistența la foc, lovituri și le atestă siguranța electrică.

Pe lângă ISO 9000 care certifică calitatea sistemului de management, pentru invertoare avem standardul IEC 62109. Acesta verifică protecția, compatibilitatea electro magnetică și testele de funcționare, în timp ce IEC 62446 furnizează directive comune pentru comunicarea dintre invertoare și sistemele de monitorizare.

La instalare, EN 50438 cere ca sistemele regenerabile să întrerupă automat alimentarea când rețeaua pică, iar EN 50549 obligă sistemele mari să aibă funcții inteligente de rețea. IEC 60364 este una din norme pentru instalarea corectă a echipamentelor electrice, asigurând protecția persoanelor și bunurilor.

La nivel de țară avem norme TE de racordare la rețea și cele ISCIR pentru lucrările electrice execuate corect de instalatori acreditați.

Proiectele fotovoltaice trebuie să respecte și criteriile expuse în Ghidurile pentru Energie Regenerabilă. Principalele norme tehnico-economice, în baza cărora se acordă subvențiile pentru proiectele de energie verde, sunt:

  • Tipul de tehnologie regenerabilă (fotovoltaic, eolic, biomasă etc) și puterea declarată a sistemului
  • Randamentul energiei, raportat la condițiile meteo specifice zonei
  • Capacitatea de a acoperi o anumită parte din consumul local/național
  • Costurile de investiție și rentabilitatea financiară pe durata de viață a proiectului
  • Impactul asupra mediului prin reducerea emisiilor de carbon
  • Gradul de inovare tehnologică și folosirea materialelor reciclabile
  • Impactul socio-economic prin locuri de muncă create și implicarea comunității
  • Respectarea standardelor de calitate, eficiență și siguranță
  • Realizarea unei infrastructuri funcționale de distribuție și racordarea la rețea
  • Accesul la surse de finanțare pentru realizarea investiției

Respectarea tuturor acestor standarde și norme complexe este condiția fundamentală pentru funcționarea corectă și durabilă a sistemelor verzi. De asemenea, permite companiilor certificarea calității și accesul la piețele globale.

Pentru consumatori, asigurarea conformității la norme oferă garanția unor echipamente sigure, fiabile și compatibile. Iar la nivel național, permite integrarea optimă a energiilor curate în rețele și susținerea lor coerentă prin programe de stimulare.

Apelează la specialiștii Restart Energy pentru o instalare conform standardelor și normelor enumerate!