Scroll Top

Noutăți program guvernare PSD la linia: curent electric pe 2017-2020

energie-electrica-program-de-guvernare

Noutăți program guvernare PSD la linia: curent electric pe 2017-2020

Noul program guvernare PSD pe 2017-2020 prezintă schimbări majore la secțiunea curent electric, fapt evident din moment ce întregul guvern a fost schimbat. Vom fi martorii amânării reducerii TVA, apariția unei noi taxe, „taxa de solidaritate” și amânarea acordării voucherelor de vacanță.

Curent electric: Securitate și solidaritate în noul program de guvernare

Se dorește menținerea unui mediu sigur, cu energie electrică la prețuri pentru toate categoriile sociale și evident securitatea aprovizionării cu energie. Care este planul? Axarea pe protecția socială și utilizarea unor fonduri în mod transparent în direcția energiei, pentru a se îndrepta spre costuri reale și egalitate între tehnologii, operatori și respectiv consumatori.

Se menționează, cităm: Avem un sistem energetic îmbătrânit, poluant şi ineficient. Din 100 de unităţi energetice ale materiei prime, doar 15% mai ajung la consumatorul final.”   De aici pornește un alt obiectiv, cel al  eficientizarii sistemului energetic, ce ar oferi o scădere a prețului energiei. Se dorește o nouă revoluție tehnologică, cât și o nouă revoluție digitală.

Cum arată progresul energetic în viziunea guvernului PSD

În acest nou program guvernare PSD este vizată susținerea și păstrarea unui mix de curent electric prin diversificarea surselor şi tehnologiilor de producere a energiei, promovarea energiilor din surse regenerabile şi a tehnologiilor de conversie, cu emisii reduse de carbon pentru energie electrică, încălzire şi răcire.

Cu direcție evidentă, se menționează și liberalizarea pieţei de energie electrica, deoarece este impusă de UE, cu termen limită 1 ianuarie 2018.  Planul vizează asamblarea și comunicare continuă între sistemele energetice, cu reţele„inteligente” pentru a obține o reţea complexă şi interactivă de servicii.

Transportul public este și el luat în vizor, astfel guvernul vrea să scape complet și treptat de emisiile de carbon și să treacă către utilizarea unor combustibili alternativi.  Spre aceeași direcție, a stopării poluarii este și dorința ca România să folosească energie verde, curată la prețuri accesibile.

Tratatul Post-Kyoto a plasat sectorul energetic într-o altă sferă

Anul 2016, când a avut loc semnarea tratatului Post-Kyoto, cel al schimbarilor climatice și reducerii emisiilor, s-au trasat politicile energetice ale României, o nouă abordare strategică:  promovarea noilor tehnologii privind stocarea curentului electric, rețelele inteligente sau măsuri de eficiență energetică în totalitatea sistemului.

Acest program guvernare PSD are la bază o serie de măsuri directe pentru a obține obiectivele trasate și menționate anterior. Așadar, dacă este să vorbim despre curent electric ca și facilitate indispensabilă pentru români, putem spune că vom fi martorii unor măsuri menite să ofere securitate energetică și eficiență energetică, revitalizarea producției de cărbune, consolidarea producției de energie nucleară, mărirea potențialului hidroenergetic, instalarea unor noi centrale bazate pe surse regenerabile de energie.

Pentru consultarea în detaliu și directă a noului program de guvernare, poți accesa acest link: http://www.cdep.ro/pdfs/guv201706/Program_de_Guvernare.pdf

În speranța unei informări cât mai transparente, clare, vom expune propunerile guvernului pentru proiecte în domeniul energetic.

Programele naționale propuse de PSD sunt următoarele:

 1. Biomasă: 500 mii hectare – în vederea realizării de plantaţii tehnic-energetice pentru producerea de energie electrică şi termică pentru toate localităţile României, susținerea investiției se realizează prin Fondul constituit la nivelul Ministerului Mediului.
 2. Eficienţă energetică – susţinerea investiţiei prin procent din prețul energiei electrice și a gazelor naturale.
 3. Cogenerare de înaltă eficiență. Susținerea financiară va fi realizată printr-un bonus de cogenerare pentru tehnologiile de înaltă eficienţă.
 4. ESCO – plăţi în rate lunare. Instrument de dezvoltare economică – susţinerea investiţiei prin contracte de performanţă energetică, obiectiv prioritar pentru clădirile publice; Susținere financiară: contracte de performanță energetică pe termen de minimum 10 ani și contracte de creditare bancară, surse de finanțare din fonduri europene și PNAER – fondul de eficiență energetică, programe guvernamentale de tipul “Casa verde”,  “Orașverde”etc.
 5. Realizarea Infrastructurii pentru combustibili alternativi CNG, LNG, biocombstibili, transport electric (cu prioritate pentru transportul local în comun) şi transportul de marfă; transpunerea Directivei UE ce vizează reducerea cu minimum 40% a tarifului la transport.
 6. Sisteme noi de distribuţie gaze naturale şi energie electrică în localităţile fără alimentare energie electrică şi gaze naturale (susţinerea investiţiei prin taxa de monopol, cca. 50mil. € anual).
 7. RO Green – Economie Circulară (valorificare deşeuri) susţinerea investiţiei prin fonduri europene, fondul de mediu, accent pentru domeniul energiei);
 8. Actualizarea Registrului Naţional pentru meserii şi competenţe în vederea introducerii noilor meserii ale domeniului energiei regenerabile şi energiei neconvenţionale;
 9. Portal de investiţii Monitorizare„online”; finanțare din PNAER și Fonduri europene.
 10. Program naţional de sprijin al Autorităţilor Locale în vederea realizării Master Planului energetic şi Strategiei energetice la nivelul UAT; finanțare din PNAER și Fonduri europene.
 11. Accelerarea procesului de interconectare a SNT al energiei electrice și a gazelor naturale la sistemele de transport din regiunea central și SEE și implicit al UE; finanțare din Fonduri europene și tarif.
 12. Program riguros de mentenanță și investiții (retehnologizare/modernizare, dezvoltare) și îndeplinirea anuală a acestuia pentru instalațiile aferente rețelelor de transport al energiei electrice și gazelor naturale. Finanțare din tarif.
 13. Program Naţional pentru Educarea şi Informarea Consumatorului asupra Eficienţei Energetice, precum şi realizarea unei Platforme electronice cu oferte concrete privind echipamentele de înaltă eficienţă de uz casnic precum şi lista companiilor ESCO şi furnizorilor, precum şi ofertele acestora în vederea transformării acestuia din CONSUMER în PROSUMER. Finanțare din PNAER, Fonduri europene,tarif etc.

Related Posts