Scroll Top

Ministerul Energiei va fi mai sărac în 2018 cu 36%

ministerul energiei 2018

 

Ministerul Energiei va fi în 2018 bugetat cu 36% mai puțin decât alocarea din 2017. Suma totală este de  583,3 milioane de lei. Aceste date sunt transmise de Ministerul Finanțelor în cadrul  Legii bugetului de stat.

 

Posibilitate de mărire a bugetului pentru Ministerul energiei?

Bugetul alocat de 583,3 milioane de lei va putea fi mărit prin sume suplimentare, denumite credite de angajament, în cazul demarării unor proiecte cu rezultate.

Sursele de finanţare şi ponderea fiecărei surse în totalul finanţării Ministerului Energiei sunt structurate astfel: bugetul de stat 68% şi veniturile proprii 32%.

Baza pentru a se acoperi cheltuielile cu suportul tehnic în energia nucleară are un buget inițial de 56,4 milioane de lei la care se adaugă credite de angajament de până la 56,4 milioane de lei.

 

Obiectivele Ministerului Energiei pentru 2018

După cum se transmite prin intermediul proiectului “LEGEA bugetului de stat pe anul 2018”, investițiile prevăzute pe 2018-2021 după cum prevede Legea nr. 255/2010 privind expropierea pentru cauza de utilitate publică, necesară realizării unor obiective de interes naţional, judeţean şi local aferente despăgubirilor pentru imobilele proprietate privată situate pe amplasamentul coridorului de expropiere al obiectivelor de investiţii sunt:

 

VERIFICĂ INTEGRAL LEGEA AICI

– Deschiderea şi punerea în exploatare a Carierei Roşia de Jiu la o capacitate de 8 milioane de tone/an lignit

– Lucrări pentru punerea în func&iune a capacită&ii finale de produc&ie de 8,5 milioane de tone lignit/an, cariera Jilţ Sud, judeţul Gorj.

Per ansamblu, 22 de ministere vor primi bani în plus în 2018, în timp ce la alte cinci fondurile vor scădea, se arată în sinteza proiectului de buget.

Veniturile bugetare proiectate pentru 2018 sunt estimate la 287,5 mld. lei, respectiv 31,7% din PIB. Cele mai mari ponderi în totalul veniturilor bugetare în anul 2018 le înregistrează contribuțiile cu 10,1%, urmate de TVA cu 6,8 %, accize  3,3%, impozit pe salarii și venit cu  2,3 % din PIB.

 

Principalele obiective ale bugetului pe anul 2018 sunt:

 

Susținerea mediului de afaceri – adoptarea unor măsuri de relaxare fiscală cu scopul de a stimula creșterea economică.

  • reducerea cotei de impozit pe venit de la 16% la 10%;
  • reducerea cotei totale a contribuțiilor sociale obligatorii, per total, cu 2 puncte procentuale, astfel că din totalul de 39,25% contribuții plătite la un salariu brut, se vor plăti 37,25%.
  • simplificarea fiscalității prin reducerea numărului contribuțiilor sociale de la 9 la 3, respectiv contribuția de asigurări sociale (CAS), contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS) și contribuția asiguratorie pentru muncă;
  • în cursul anului 2017 a fost introdus un mecanism îmbunătățit de colectare a TVA (split payment), care va reduce evaziunea la TVA declarată și neplătită în prezent;

 

Sprijinirea sectorului IMM – sectorul întreprinderilor mici și mijlocii va beneficia din partea statului de finanțarea unor programe precum:

  • programe care cumulează o serie de scheme privind ajutorul de stat, privind asigurarea dezvoltării economice durabile și sprijinirea investițiilor cu impact major in economie;
  • programul Start-up Nation, program de încurajare şi de stimulare a înființării şi dezvoltării IMM-urilor;
  • programul de susținere a internaționalizării operatorilor economici români.

 

 

 PRINCIPALII INDICATORI MACROECONOMICI
Indicatori Anul 2018
PIB – milioane lei 907.852
Creștere economică  % 5,5
Inflația medie anuală % 3,1
Curs mediu lei/euro 4.55
%Șomeri (număr total persoane) 351.000
Câștig salarial mediu net lei lunar 2.614

 

 

Surse informatii:

www.news.ro

Ministerul finantelor