Scroll Top

Taxa Radio-TV: informații despre plată| Restart Energy

Taxa Radio

Restart Energy – Taxa Radio-TV

Începând cu 1 iulie 2016, Restart Energy va începe să colecteze taxa radio prin facturile emise. Pentru a putea plăti această taxă obligatorie, clienții existenți vor trebui să completeze o cerere, sau o declarație de scutire a plății, după caz. Documentele le poți găsi aici.

Informații despre taxa Radio-TV

Obligație de plată

Atât persoanele fizice cât și cele juridice care dețin receptoare radio sau TV au obligația să achite lunar această taxă prin abonamentul de energie electrică ales. Persoanele care nu au contracte încheiate cu furnizorii de energie electrică vor achita această taxă direct Societății Române de Radiodifuziune.

Scutire de plată

Sunt scutiți de plata acestei taxe următoarele persoane fizice și juridice:

  • Persoanele fizice care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale (eroi, martiri si luptatori in revolutie, veteran de razboi, persoane persecutate conform Legii 118/1990, personalului armatei participant la acţiuni militare – OUG82/2006, etc);
  • Persoanele fizice care deţin două sau mai multe locuinţe plătesc taxa radio la adresa unde au domiciliul stabil, iar pentru celelalte locuinţe nu vor plăti taxa radio dacă declară pe propria răspundere că în acestea nu locuiesc alte
  • Asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale;
  • În cazul persoanelor juridice, este obligatorie plata taxei radio indiferent dacă dețin sau nu receptoare radio, excepție făcând tipologiile menționate mai sus.

Sancțiuni

În cazul în care nu se efectuează plata taxei Radio-TV declarând în mod eronat pe propria răspundere scutirea persoanei fizice sau juridice de la plata acesteia, conform legii, amenzile variază între 50 și 100 de lei în cazul persoanelor fizice și între 100 și 500 de lei în cazul persoanelor juridice, la care se adaugă despăgubiri în valoare dublă a taxei prevăzute timp de un an.

Related Posts