Scroll Top

Eficienţă energetică

Eficienţa energetică este un set de metode, soluții şi investiții, care sunt aplicate în procesul tehnologic pentru reducerea consumurilor de energie cu asigurarea confortului inițial.

Conform Legii nr.121 / 2014 privind eficienta energetica, îmbunătățirea eficienţei energetice este un obiectiv strategic al politicii energetice naţionale, datorită contribuţiei majore pe care o are la realizarea siguranţei alimentării cu energie, dezvoltării durabile şi competitivităţii, la economisirea resurselor energetice primare şi la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Politica naţională de eficienţă energetică defineşte obiectivele privind îmbunătăţirea eficienţei energetice, ţintele indicative de economisire a energiei, măsurile de îmbunătăţire a eficienţei energetice aferente, în toate sectoarele economiei naţionale, cu referiri speciale privind:

 • introducerea tehnologiilor cu eficienţă energetică ridicată, a sistemelor moderne de măsură şi control, precum şi a sistemelor de gestiune a energiei, pentru monitorizarea, evaluarea continuă a eficienţei energetice şi previzionarea consumurilor energetice;

 • promovarea utilizării la consumatorii finali a echipamentelor şi aparaturii eficiente din punct de vedere energetic, precum şi a surselor regenerabile de energie;

 • reducerea impactului asupra mediului al activităţilor industriale şi de producere, transport, distribuţie şi consum al tuturor formelor de energie;

 • aplicarea principiilor moderne de management energetic;

 • acordarea de stimulente financiare şi fiscale, în condiţiile legii;

 • dezvoltarea pieţei pentru serviciile energetice.

Sugestii de eficiență energetică:

Economisiți curent:

 • Pe timp de zi folosiți lumina naturală

 • Iluminați doar încăperea în care vă desfășurați activitatea, stingeți lumina acolo unde nu aveți nevoie de ea

 • Instalați senzori de prezență care să aprindă lumina doar când sunteți în zonă

Înlocuiți becurile cu incandescență sau cu halogen cu becuri  LED (diode semiconductoare) cu o eficiență de până la 80% mai mare și o durată de utilizare de până la 10 ori mai ridicată. Acestea consumă de 5-6 ori mai puțină energie, nu se încălzesc și nu conțin mercur.

Dispozitivele care nu sunt utilizate dar în continuare sunt conectate la o sursă de curent continuă să consume energie. Dacă sunt conectate la internet (televizoare inteligente, console de jocuri, imprimante) și sunt produse înainte de 2016, pot consuma până la 80 de wați în modul standby. Conectați-le la un prelungitor cu întrerupător și prize multiple, pentru a opri cu ușurință alimentarea.

Dacă locuința dumneavoastră are propriul acoperiș, luați în calcul montarea unor panouri solare. Astfel puteți genera o parte din energia electrică pe care o consumați.

La selectarea unui echipament, verificați pe etichetă clasa energetică. Obligativitatea aplicării etichetei energetice este dată de impactul energetic pe care îl are un electrocasnic. Eficiența energetică este evaluată pe clase, de la A (cea mai eficientă) până la G (cea mai puțin eficientă),  în funcție de energia electrică consumată de fiecare produs pentru care se aplică.

 • Folosiți mașina de spălat rufe la un grad de încărcare cât mai apropiat de capacitatea nominală;

 • Nu folosiți funcția de prespălare dacă rufele nu sunt foarte murdare;

 • Pentru cantități mici de rufe şi uşor murdare folosiți opțiunile de spălare „Rapid” , sau „Spălare 30 de minute”

 • Așezați frigiderul într-un loc ferit de surse de căldură;

 • Evitați să puneți alimente fierbinți în frigider;

 • Deschideți frigiderul doar la nevoie și închideți ușile repede;

 • Utilizați temperatura recomandată în funcție de anotimp: de exemplu, vara, atunci când temperaturile sunt mai mari de 30 de grade, alimentele trebuie depozitate imediat la rece. Drept urmare, în timpul verii aveți posibilitatea de a seta o valoare mai joasă a temperaturii, decât în mod obișnuit, întocmai pentru că alimentele sunt supuse căldurii.

În timpul iernii, în schimb, temperatura din frigider o puteți crește cu până la 5 grade deoarece mediul va fi mai răcoros iar păstrarea alimentelor va fi mai ușor de realizat, fără ca frigiderul să fie nevoit să funcționeze într-un regim solicitant.