Scroll Top

Politica

de confidențialitate

Cuprins

 

 1. Introducere
 2. Cine suntem
 3. Definitii
 4. Principii
 5. Ce date prelucram
 6. Scopul colectarii
 7. Datele si scopurile cele mai frecvente ale prelucrarii
 8. Divulgarea datelor
 9. Pastrarea datelor
 10. Securitatea datelor
 11. Minori
 12. Drepturile persoanei vizate
 13. Abonare la Newsletter
 14. Aplicatii de tip cookies si tehnologii similare
 15. Transferul datelor cu caracter personal
 16. Modificari aduse prezentei politici

 

1Introducere

Din 25 mai 2018 este aplicabil Regulamentul European 2016/679 privind protectia persoanelor fizice referitor la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date (“Regulamentul”). Scopul principal al acestuia este cresterea nivelului de protectie a datelor personale si crearea unui climat de incredere care sa permita fiecarei persoane controlul asupra propriilor date.

Prezenta Politica de confidentialitate are scopul de a explica intr-un mod simplu si transparent ce tip de date personale colectam in legatura cu dumneavoastra si cum le prelucram.

2Cine suntem

Restart Energy One, persoana juridica romana – societate pe acțiuni, cu sediul in Timișoara, Strada Gheorghe Doja, Nr.11, et.2, birou OG-01, jud. Timiș, inregistrata la registrul comertului de pe langa Tribunalul Timis sub nr. 35/1297/2015, cod fiscal RO34583200, telefon 0356414175, fax 0356414173  in calitate de Operator, prelucreaza datele cu caracter personal ale utilizatorilor site-ului propriu.

Aceasta politica de confidentialitate se aplica datelor cu caracter personal pe care le colectam sau prelucram cand vizitati site-ul Restart Energy One. Puteti interactiona cu Restart Energy One prin intermediul site-ului, achizitionand si utilizand produsele/serviciile noastre, prin comunicari comerciale, dar si prin intermediul departamentului nostru de asistenta pentru clienti. Aceste interactiuni pot fi realizate de vizitatori, clienti, clienti comerciali, furnizori si/sau parteneri de afaceri.

Ne puteti contacta prin oricare dintre canalele de comunicare de mai jos:

RESTART ENERGY ONE S.A., Call Center 0800410040 (disponibil intre orele 08:30 – 17:00 ), adresa de email: [email protected], website: //restartenergy.ro.

3Definitii

Consimtamant – al persoanei vizate inseamna orice manifestare de vointa libera, specifica, informata si lipsita de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta accepta, printr-o declaratie sau printr-o actiune fara echivoc (fiind exclusa inactiunea, aceasta neputand fi interpretata drept consimtamant), ca datele cu caracter personal care o privesc sa fie prelucrate.

Date cu caracter personal – inseamna orice informatii privind o persoana fizica identificata sau identificabila (“persoana vizata”); o persoana fizica identificabila este o persoana care poate fi identificata, direct sau indirect, in special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un numar de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identitatii sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale.

Operator –  inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care, singur sau impreuna cu altele, stabileste scopurile si mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Persoana vizata – reprezinta orice persoana fizica ale carei date cu caracter personal sunt prelucrate in cadrul activitatii desfasurate de Restart Energy One.

Persoana imputernicita de operator – inseamna persoana fizica sau juridica, autoritatea publica, agentia sau alt organism care prelucreaza datele cu caracter personal in numele operatorului.

Prelucrare – inseamna orice operatiune sau set de operatiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fara utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi: colectarea, inregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispozitie in orice alt mod, alinierea sau combinarea, restrictionarea, stergerea sau distrugerea.

4Principii

Procesarea datelor personale se va face intr-o maniera legala, corecta si transparenta;

Colectarea datelor personale se va face numai in scopuri specificate, explicite si legitime si datele nu vor fi procesate mai departe intr-o maniera incompatibila cu acele scopuri;

Colectarea datelor personale va fi adecvata, relevanta si limitata la informatiile necesare scopului procesarii;

Datele personale vor fi corecte si, acolo unde este necesar, actualizate;

Se vor lua toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele incorecte sunt sterse sau corectate fara intarziere;

Datele personale vor fi pastrate intr-o forma ce permite identificarea persoanei vizate si pentru o perioada nu mai lunga decat cea in care datele personale sunt procesate, cu exceptia situatiilor impuse de lege in care pastrarea ar putea fi necesara si ulterior;

Toate datele personale vor fi pastrate confidential si stocate intr-o maniera ce asigura securitatea necesara;

Datele personale nu vor fi distribuite persoanelor terte decat in cazul in care este necesar in scopul oferirii de servicii conform acordurilor;

Persoanele vizate au dreptul de a solicita accesul la datele personale, rectificarea si stergerea acestora, impotrivirea sau restrictionarea de la procesarea datelor cat si dreptul la portabilitatea datelor.

5Ce date prelucram

Informatii despre consum (cantitate de energie consumată, valoarea consumului, facturi, istoric al platilor);

Informatii de tip customer service (solicitari, petitii, reparatii);

Informatii privind postarile (comentarii, intrebari, review-uri);

Informatii tehnice (adresa IP, device-ul utilizat pentru vizitarea site-ului);

Date de contact (nume, prenume, adresa email, numar telefon, adresa postala, adresa locului de consum);

Date demografice (data nasterii, adresa postala);

Date de logare in cont (username si parola);

Date despre comportamentul on line si preferintele dvs: adresa dvs de IP a dispozitivului dvs mobil si/sau a computerului dvs, paginile pe care le vizitati in site-ul nostru;

Date referitoare la interesele si nevoile dvs: de exemplu atunci cand completati un sondaj de opinie sau sunati la centru nostru de relatii cu clientii.

6Scopul colectarii

Ofertarea, incheierea si executarea contractelor de furnizare energie electrica, prestari servicii, furnizare si implementare de solutii de incalzire, prestari servicii de asistenta tehnica, asigurarea beneficiilor aferente ofertelor de furnizare energie electrica.

In vederea executarii contractelor se are in vedere orice comunicare catre client prin care furnizorul transmite informatii privind facturarea, emiterea de notificari sau preavize, date legate de intervalul de autocitire, plati, etc.;

Derularea activitatilor de furnizare energie electrica;

Prestarea altor servicii la care compania s-a obligat prin contract fata de clientii sai;

Activitati de marketing, reclama si publicitate;

In vederea comunicarii, prin mijloace electronice sau traditionale, catre clienti sau potentiali clienti, a unor oferte comerciale de vanzare servicii sau produse.

In vederea colectarii eventualelor debite si recuperare a creantelor atat pe cale amiabila cat si prin intermediul actiunilor in instanta;

In legatura cu servicii de comunicatii electronice;

In vederea comunicarii de informatii privind concursurile sau campaniile organizate de furnizor;

In vederea realizarii de campanii/sondaje avand ca obiectiv principal masurarea gradului de multumire al clientilor  raportat la prestarea serviciilor de catre furnizor. Astfel de campanii pot fi gestionate intern de catre angajatii furnizorului, dar si de companii terte, specializate in colectarea de feedback de la clienti;

In vederea distribuirii de corespondenta catre clienti utilizand diferiti prestatori de servicii postale;

Arhivarea datelor cu caracter personal in scopuri statistice.

7Datele si scopurile cele mai frecvente ale prelucrarii

Pentru a putea incheia contractul de vanzare – cumparare energie electrica / prestari servicii tehnice cu dvs.: nume, prenume, numar de telefon, serie, numar si valabilitate carte / buletin de identitate, pasaport sau legitimatie de sedere temporara in Romania, CNP, adresa domiciliu, adresa de e-mail, adresa loc de consum, nivel de tensiune loc de consum, numar loc de consum, POD loc de consum, serie contor, putere aprobata, cod loc de consum, categorie consum, serie contor, capacitate rezervata orara, prelucrarea fiind necesara pentru incheierea contractului cu dvs., datele urmand a fi stocate pe intreaga perioada de derulare a raporturilor contractuale si inca 2 ani dupa incetarea acestora, precum si in cazurile prevazute de punctul 9 lit. c) al acestei politici, cu exceptia cazurilor in care legea sau regulile de arhivare prevad un termen mai lung.

Pentru a putea sa va prestam serviciile noastre referitoare la energie electrica / servicii tehnice, conform contractului pe care l-am incheiat cu dvs.: nume, prenume, numar de telefon, serie, numar si valabilitate carte / buletin de identitate, pasaport sau legitimatie de sedere temporarain Romania, CNP, adresa domiciliu, adresa de e-mail, adresa loc de consum, nivel de tensiune loc de consum, numar loc de consum, POD loc de consum, serie contor, putere aprobata, cod loc de consum, categorie consum, serie contor, capacitate rezervata orara, prelucrarea fiind necesara pentru executarea contractului de vanzare – cumparare a energiei electrice / prestare servicii tehnice incheiat cu dvs, perioada de stocare fiind pe intreaga perioada de derulare a raporturilor contractuale si inca 2 ani dupa incetarea acestora, precum si eventual  in cazurile prevazute de punctul 9 lit. c) al acestei politici, cu exceptia cazurilor in care legea sau regulile de arhivare prevad un termen mai lung.

Efectuarea de studii si cercetari de piata: nume, prenume, numar de telefon, adresa loc de consum, adresa de e-mail, cod client, prelucrarea fiind necesara avand in vedere interesul nostru legitim, perioada de stocare fiind pe intreaga perioada de derulare a raporturilor contractuale si inca 2 ani dupa incetarea acestora, precum si eventual in cazurile prevazute de punctul 9 lit. c) al acestei politici.

Efectuarea de statistici: adresa loc de consum, CNP, numar de telefon, adresa, adresa de e-mail, istoric consum, tip locuinta, categorie consum, comportament si modalitati de plata, temeiul fiind interesul nostru legitim, perioada de stocare fiind pe intreaga perioada de derulare a raporturilor contractuale si inca 2 ani dupa incetarea acestora, precum si eventual in cazurile prevazute de punctul 9 lit. c) al acestei politici.

Transmiterea de comunicari de marketing direct in scop de reclama, marketing si publicitate – cu privire la produsele, serviciile si promotiile Restart Energy One, daca este cazul: nume, prenume, numar de telefon, adresa de e-mail, istoric consum, CNP, vechime portofoliu, adresa loc de consum, tipul de servicii contractate, temeiul juridic fiind consimtamantul dvs., perioada de stocare – pe intreaga perioada de derulare a raporturilor contractuale si inca 2  ani dupa incetarea acestora, precum si eventual in cazurile prevazute de punctul 9 lit. c) al acestei politici.

8Divulgarea datelor

Vom partaja partea necesara din datele dumneavoastra personale numai in masura in care sunt necesare si numai urmatoarelor categorii de terti:

(a) societati care ne ofera produse si servicii (imputerniciti), cum ar fi: (i) agentii media, cu ar fi cele care organizeaza campanii promotionale si cele care administreaza pagina de internet; (ii) servicii internet: analize, publicitate; (iii) agentii de infrastructura (terti care gestioneaza newsletterul primit prin email, marketing prin SMS sau alte feluri de marketing, activitatile de asistenta clienti sau de vanzare in numele nostru); (iv) furnizori de sisteme IT si furnizorii de servicii de asistenta aferenti, inclusiv arhivarea de emailuri, furnizorii de servicii de telecomunicatii, realizare copii de rezerva si recuperare in caz de dezastru, servicii de securitate informatica;

(b) Companii implicate in operarea paginii noastre de internet;

(c) Alte parti cum ar fi autoritatile si institutiile publice, contabilii, auditorii, avocatii si alti consilieri profesionali externi, in cazul in care activitatea acestora necesita cunoasterea acestora sau in cazul in care legea ne impune sa le divulgam.

De asemenea, prelucrarea datelor se poate face si de catre societati cu care furnizorul a incheiat contracte de prestari servicii pentru (i) asigurarea beneficiilor aferente ofertelor contractate de catre Client, (ii) administrarea din punct de vedere tehnic a website-ului restartenergy.ro, (iii) pentru realizarea de campanii publicitare, campanii de comunicare cu clientii pe retelele de socializare, campanii/sondaje pentru masurarea gradului de multumire al clientilor si feedback pentru imbunatatirea serviciilor furnizorului, (iv) prestarea de servicii de imprimare a facturilor si distribuire a acestora, (v) servicii de comunicare electronica si telefonica cu clientii in vederea executarii contractelor deja incheiate cu acestia sau in vederea incheierii unor contracte noi, (vi) oricare alte servicii ce fac obiectul contractelor incheiate de furnizor unde beneficiarii sunt clienti persoane fizice;

De asemenea, vom divulga informatiile dumneavoastra personale unor terti:

(a) In cazul in care ne solicitati sau ne dati acordul in acest sens;

(b) Persoanelor care pot demonstra ca detin autoritatea legala de a actiona in numele dumneavoastra;

(c) In cazul in care este interesul nostru legitim sa facem acest lucru pentru a administra, extinde sau dezvolta activitatea comerciala: (i) in cazul unui transfer de intreprindere (vindem o parte a afacerii sau anumite bunuri) care au legatura cu pagina de internet la care va abonati, putem dezvalui datele dumneavoastra posibilului cumparator al respectivelor activitati comerciale sau bunuri, pentru a ne asigura ca respectiva activitate continua; (ii) in cazul in care Restart Energy One (sau o parte substantiala din bunurile sale) este achizitionata de un tert, situatie in care datele personale detinute de Restart Energy vor constitui unui dintre activele transferate;

(d) In cazul in care avem obligatia de a dezvalui datele dumneavoastra personale pentru a respecta o obligatie legala, orice solicitare legala din partea autoritatilor guvernamentale sau executive, si dupa cum poate deveni necesar pentru a indeplini anumite cerinte de securitate nationala sau de aplicare a legii sau a de preveni anumite activitati ilegale;

(e) Pentru a raspunde oricaror pretentii, pentru a ne proteja drepturile noastre sau ale unui tert, pentru a proteja siguranta oricarei persoane sau pentru a preveni orice activitate ilegala;

(f) Pentru a proteja drepturile, proprietatile sau siguranta Restart Energy One, a angajatilor sai, a clientilor sai, a furnizorilor sau a altor persoane.

9Pastrarea datelor      

Restart Energy One ia toate masurile necesare pentru a se asigura ca datele dumneavoastra cu caracter personal sunt prelucrate numai pentru perioada minima necesara pentru scopurile stabilite in aceasta Politica de confidentialitate. Criteriile pentru determinarea perioadei de pastrare a datelor dvs. cu caracter personal sunt:

(a) Restart Energy One va pastra copii ale datelor dvs. cu caracter personal intr-o forma care sa permita identificarea numai atat timp cat:

(i) pastram o relatie in curs de derulare cu dvs. (de exemplu, in cazul in care sunteti inclus in lista noastra de emailuri si nu v-ati dezabonat);

(ii) datele dvs. cu caracter personal sunt necesare in legatura cu scopurile stabilite in aceasta Politica de confidentialitate si avem un temei legal valabil;

(b) In plus, in cazul in care sunt formulate actiuni legale relevante, este posibil sa continuam prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal pentru un astfel de timp suplimentar necesar in legatura cu reclamatia/actiunea respectiva.

Dupa incheierea perioadelor de la punctele (a), (b) de mai sus, fiecare in masura in care este aplicabila, vom (i) sterge sau distruge definitiv datele cu caracter personal relevante sau (ii) vom anonimiza datele cu caracter personal relevante.

10Securitatea datelor

Utilizam masuri adecvate (prezentate mai jos) pentru mentinerea confidentialitatii si securitatii datelor dvs. cu caracter personal. Totusi, va rugam sa aveti in vedere faptul ca aceste masuri de protectie nu se aplica informatiilor pe care dvs. alegeti sa le distribuiti in domeniul public, cum ar fi retelele de socializare apartinand tertilor.

Datele dvs. cu caracter personal vor fi prelucrate de personalul sau agentii nostri autorizati, numai in masura in care este necesar sa le cunoasca, in functie de scopurile specifice pentru care au fost colectate datele dvs. cu caracter personal.

Stocam datele dvs. cu caracter personal in medii de operare care utilizeaza masuri rezonabile de securitate pentru prevenirea accesului neautorizat. Respectam standarde rezonabile pentru protejarea datelor cu caracter personal.

Este important ca si dvs. sa indepliniti un rol in ceea ce priveste mentinerea securitatii si sigurantei datelor dvs. cu caracter personal. Atunci cand va autentificati pe un cont online, va rugam sa va asigurati ca alegeti o parola pentru cont care va fi dificil de ghicit de alte persoane si nu comunicati parola dvs. niciunei alte persoane. Sunteti raspunzator pentru pastrarea confidentialitatii acestei parole si pentru orice utilizare a contului dvs. In cazul in care utilizati un computer cu utilizatori multipli sau unul public, nu alegeti niciodata optiunea de memorare a elementului de autentificare/adresei e-mail sau a parolei si asigurati-va ca v-ati deconectat de la contul dvs. de fiecare data cand plecati de la computer. De asemenea, ar trebui sa utilizati orice setari sau functii de control al confidentialitatii pe care vi le punem la dispozitie pe Website-ul/aplicatia noastra.

11Minori

Nu solicitam si nu colectam cu buna stiinta date cu caracter personal din partea copiilor sub varsta de 18 ani. In cazul in care descoperim ca am colectat neintentionat date cu caracter personal de la un copil sub varsta de 18 ani, vom sterge cu promptitudine datele cu caracter personal ale minorului respectiv din evidentele noastre.

Persoanelor care care nu au implinit varsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicatii pe site-ul Restart Energy One, ori participarea la concursuri sau campanii ale Restart Energy One.

De asemenea, orice persoana care ne furnizeaza datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicatii sau dispozitive acoperite de aceasta Politica garanteaza ca este major, respectiv are capacitate deplina de exercitiu.

12Drepturile persoanei vizate

Dreptul de a fi informat, de acces (persoana vizata are dreptul de a obtine din partea Restart Energy One o confirmare ca se prelucreaza sau nu date cu caracter personal care o privesc si, in caz afirmativ, are dreptul de acces la datele respective).

Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitarii urmand a fi comunicat persoanei vizate.

Dreptul de rectificare (persoana vizata are dreptul de a obtine fara intarzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc). Tinandu-se seama de scopurile in care au fost prelucrate datele, are dreptul de a obtine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaratii suplimentare.

Dreptul la stergere (in situatiile in care (1) datele nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor, (2) s-a retras consimtamantul si nu exista un alt temei juridic pentru prelucrare, (3) persoana se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze in ceea ce priveste prelucrarea sau (4) datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal, persoana are dreptul de a obtine stergerea datelor care o privesc, fara intarzieri nejustificate).

Acest drept poate fi limitat sau refuzat, motivul refuzului sau limitarii urmand a fi comunicatpersoanei vizate.

Dreptul de a restrictiona prelucrarea – persoana vizata are dreptul la restrictionarea prelucrarii in urmatoarele situatii:

(i) contesta exactitatea datelor, pentru o perioada care  permite operatorului sa verifice exactitatea datelor;

(ii) prelucrarea este ilegala, iar persoana vizatase opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea utilizarii lor;

(iii) nu mai este nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana vizata le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta;

(iv) persoana vizata s-a opus prelucrarii, pentru intervalul de timp in care se verifica daca interesele legitime ale operatorului prevaleaza asupra drepturilor persoanei.

Clientul are dreptul de a se opune in orice moment prelucrarii datelor in scop de marketing direct, de a nu fi supus procesului de luare a deciziilor automate, inclusiv profilarea – nu are acest drept in cazul in care decizia:

(i) este necesara pentru incheierea sau executarea unui contract intre persoana vizata si Restart Energy One;

(ii) este autorizata prin dreptul Uniunii sau dreptul intern care se aplica Restart Energy One si care prevede, de asemenea, masuri corespunzatoare pentru protejarea drepturilor, libertatilor si intereselor legitime ale persoanei vizate;

(iii) are la baza consimtamantul explicit al persoanei vizate.

Dreptul la portabilitatea datelor – persoana vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care il privesc si pe care le-a furnizat intr-un format structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita Restart Energy One sa transmita aceste date altui operator, fara obstacole din partea Restart Energy One, in cazul in care sunt indeplinite cumulativ urmatoarele conditii:

(i) prelucrarea se bazeaza pe consimtamant sau pe un contract si

(ii) prelucrarea este efectuata prin mijloace automate, mai exact in cazul in care acest lucru va fi posibil din punct de vedere tehnic

Dreptul de a adresa o plangere catre Restart Energy One – persoana vizata poate adresa o reclamatie in cazul in care este nemultumita de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal sau de modalitatea de raspuns la solicitarile acesteia.

Dreptul de a depune plangere la Autoritatea de Supraveghere – persoana vizata are dreptul de a depune plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal daca este nemultumita de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Nume: Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal

Adresa: B-dul G-ral. Gheorghe Magheru 28-30, Sector 1, cod postal 010336, Bucuresti, Romania

Telefon:  +40.318.059.211

+40.318.059.212

Fax:          +40.318.059.602

Email: [email protected]

Dreptul de a se adresa justitiei – persoana vizata are dreptul de a se adresa instantelor competente daca este nemultumit de modul de prelucrare a datelor sale cu caracter personal.

Persoana vizata, se bucura de aceste drepturi, indiferent de temeiul prelucrarii datelor sale.

13Abonare la Newsletter

Newsletterele Restart Energy One sunt transmise prin intermediul partenerilor specializati si agreati de Restart Energy One. Astfel, sunt asigurate confidentialitatea si securitatea informatiilor.Acordul dumneavoastra reprezinta temeiul juridic pentru prelucrarea datelor cu scopul trimiterii newsletterului, conform art. 6 alin. (1) lit. (a) din RGPD.

In momentul in care, Clientul isi creeaza un Cont pe Site, are posibilitatea sa isi exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Clientul isi poate modifica optiunea cu privire la acordul emis catre Vanzator in orice moment:

 • prin contactarea Restart Energy One in acest sens.
 • prin accesarea link-ului de dezabonare afisat in mesajele comerciale primite de la Vanzator.

Scopul prelucrarii datelor este informarea abonatilor despre bunuri, campanii si concursuri ale Restart Energy One, precum si informatii privind ofertele, dar fara a ne limita la acestea.

In continuare, acceptati faptul ca putem salva informatiile cu privire la modalitatea prin care v-ati abonat la newsletter (de exemplu, din formularul de abonare sau dintr-un formular concurs), pentru a putea optimiza posibilitatile de abonare. In cazul in care, in cadrul inregistrarii, ne oferiti din propria initiativa date optionale despre persoana dvs. (adresare, prenume, nume), acceptati ca noi sa utilizam aceste date pentru a putea folosi o adresare personala in newsletter.

Datele dumneavoastra vor fi stocate pentru o perioada de 2 ani de la momentul colectarii, sau pana la data retragerii consimtamantului dumneavoastra, in functie de care moment intervine primul. Datele dumneavoastra vor fi utilizate de catre noi pentru alte scopuri, doar daca ati fost de acord cu astfel de utilizari. Daca va dezabonati de la newsletterul Restart Energy One, datele profilului dvs. de abonat sunt sterse. In consecinta, nu veti mai primi newsletterul.

Renuntarea la primirea Newslettere-lor nu implica renuntarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

14Aplicatii de tip cookies si tehnologii similare

A se vedea Informarea noastra privind aplicatiile de tip cookie de pe website-ul nostru, pentru a afla cum puteti gestiona setarile de tip cookie si pentru informatii detaliate cu privire la aplicatiile de tip cookie pe care le utilizam si scopurile in care le utilizam.

15Transferul datelor cu caracter personal

Pastrarea si prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, asa cum sunt descrise mai sus, pot impune transferarea / transmiterea datelor dvs. cu caracter personal si/sau stocarea lor catre o destinatie din afara tarii dvs. de resedinta catre state din Uniunea Europeana („UE”) sau Spatiul Economic European („SEE”). (cum ar fi de exemplu catre furnizori de servicii).

Daca va fi cazul, inainte de a face acest lucru, vom lua masurile necesare pentru a va asigura ca datele dumneavoastra personale vor beneficia de o protectie adecvata, conform legilor relevante privind confidentialitatea datelor si a politicilor interne ale Restart Energy One.

In cazul in care transferul datelor cu caracter personal se va face si catre state din afara Spatiului Economic European si nu va sunt aplicabile niciuna dintre urmatoarele situatii: v-ati exprimat explicit acordul cu privire la transferul de date, transferul este necesar pentru executarea unui contract intre dvs si operator, transferul este necesar pentru incheierea unui contract sau executarea unui contract incheiat in interesul dvs., este important pe considerente de interes public, necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau ale altor persoane atunci cand dvs. nu aveti capacitatea juridica de va exprima acordul, transferul se realizeaza dintr-un registru care are scopul de a furniza informatii publicului, transferurile vor putea avea loc fie in baza unor decizii de adecvare emise de Comisie, fie daca statul in care vor fi transferate ofera garantii adecvate de protectie.

Prin urmare va aducem la cunostinta ca ca datele dvs. cu caracter personal ar putea fi stocate si prelucrate si in tari din afara Spatiului Economic European pentru unul dintre urmatoarele motive: transferul este necesar pentru executarea unui contract intre dvs. si operator, transferul este necesar pentru incheierea unui contract sau executarea unui contract incheiat in interesul dvs., este important pe considerente de interes public, necesar pentru stabilirea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta, necesar pentru protejarea intereselor dvs. vitale sau ale altor persoane atunci cand dvs. nu aveti capacitatea juridica de a va exprima acordul, transferul se realizeaza dintr-un registru care are scopul de a furniza informatii publicului.

Totodata, prin utilizarea paginii Restart Energy One va dati acordul pentru transferul anumitor informatii in tari din afara tarii dumneavoastra de resedinta, care pot avea legi de protectie a datelor diferite de cele din tara dvs.

 

16Modificari aduse prezentei politici

In cazul in care aducem modificari modalitatii in care gestionam datele dvs. cu caracter personal, vom actualiza prezenta politica de confidentialitate. Ne rezervam dreptul de a aduce modificari practicilor noastre si prezentei politici in orice moment. Va rugam sa verificati site-ul cu regularitate pentru a putea vedea orice actualizari sau modificari aduse politicii noastre de confidentialiate.