Scroll Top

Termeni

și condiții

1. DEFINIȚII ȘI TERMENI

 

RestartEnergy – este denumirea comercială a RESTART ENERGY ONE S.A., persoană juridică de naționalitate romană, având sediul social în Timișoara, Strada Gheorghe Doja, Nr.11, et.2, birou OG-01, jud. Timiș, 300195, având numărul de ordine în Registrul Comerțului J35/1297/2015, cod unic de înregistrare fiscala RO34583200 .

Vânzător – Restart Energy One SA

Cumpărător – persoana fizica / persoana juridica sau orice entitate juridica care vizitează site-ul sau își exprima intenția de a încheia un contract de furnizare energie electrică.

Producător: Cel care generează energia electrică. Aceasta se poate face prim mai multe moduri, de la hidrocentrale la reactoare nucleare.

Campanie – acțiunea de a expune în scop comercial, un număr de Servicii având un volum limitat si predefinit, pentru o perioada limitata de timp stabilita de către Vânzător.

Contract – reprezintă contractul la distanta încheiat intre Vânzător si Cumpărător, fără prezenta fizica simultana a Vânzătorului si a Cumpărătorului.

Conținut

  • toate informațiile de pe Site care pot fi vizitate, vizualizate sau altfel accesate prin utilizarea unui echipament electronic;
  • conținutul oricărui e-mail trimis Cumpărătorilor de către Vânzător prin mijloace electronice si/sau orice alt mijloc de comunicare disponibil;
  • orice informație comunicata prin orice mijloc de către un angajat/colaborator al Vânzătorului, Cumpărătorului, conform informațiilor de contactare, specificate sau nu de către acesta;
  • informații legate de Serviciile si/sau tarifele practicate de Vânzător într-o anumita perioadă;
  • informații legate de Serviciile si/sau tarifele practicate de către un terț cu care Vânzătorul are încheiate contracte de parteneriat, într-o anumita perioada;
  • date referitoare la Vânzător, sau alte date privilegiate ale acestuia.

 

2. DOCUMENTE CONTRACTUALE

2.1. Prin înregistrarea unei solicitări pe Site, Cumpărătorul este de acord cu forma de comunicare (telefonic sau e-mail) prin care Vânzătorul își derulează operațiunile comerciale.

2.2. Notificarea primita de către Cumpărător, după efectuarea Solicitării are rol de informare si nu reprezintă acceptarea ei. Aceasta solicitare se face electronic (e-mail) sau telefonic.

2.3 Solicitarea se considera încheiat intre Vânzător si Cumpărător în momentul primirii de către Vânzător de la Cumpărător, prin intermediul poștei electronice sau fizic contractul de furnizare si documentele aferente.

2.4. Documentul si informațiile puse la dispoziție de către Cumpărător pe Site vor sta la baza Contractului, în completarea acestuia fiind necesare o serie de informații solicitate de la Client.

 

3. DREPTUL DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ ȘI INDUSTRIALĂ

3.1. Conținutul, astfel cum este definit în preambul, incluzând dar nelimitându-se la logo-uri, reprezentări stilizate, simboluri comerciale, imagini statice, imagini dinamice, text si/sau conținut multimedia prezentate pe Site, sunt proprietatea exclusiva a Restart Energy, acestuia fiindu-i rezervate toate drepturile obținute în acest sens în mod direct sau indirect (prin licențe de utilizare si/sau publicare).

3.2. Clientului/Cumpărătorului nu ii este permisa copierea, distribuirea, publicarea, transferul către terțe parți, modificarea si/sau altfel alterarea, utilizarea, legarea la, expunerea, includerea oricărui Conținut în orice alt context decât cel original intenționat de Restart Energy, includerea oricărui Conținut în afara Site-ului, îndepărtarea însemnelor care semnifica dreptul de autor al Restart Energy asupra Conținutului precum si participarea la transferul, vânzarea, distribuția unor materiale realizate prin reproducerea, modificarea sau afișarea Conținutului, decât cu acordul scris expres al Restart Energy.

3.3. Orice Conținut la care Clientul/Cumpărătorul are si/sau obține acces prin orice mijloc, se afla sub incidenta Documentului, în cazul în care Conținutul nu este însoțit de un acord de utilizare specific si valid încheiat între Restart Energy si acesta, si fără nicio garanție implicit sau expres formulata din partea Restart Energy cu referire la acel Conținut.

3.4. Clientul/Cumpărătorul poate copia, transfera si/sau utiliza Conținut numai în scopuri personale sau non-comerciale, numai în cazul în care acestea nu intra în conflict cu prevederile Documentului.

3.5. În cazul în care Restart Energy conferă Clientului/Cumpărătorului dreptul de a utiliza sub forma descrisa într-un acord de utilizare distinct, un anumit conținut, la care Clientul/Cumpărătorul are sau obține acces în urma acestui acord, acest drept se extinde numai asupra acelui sau acelor conținuturi definite în acord, numai pe perioada existentei acestuia sau acestor conținuturi pe site sau a perioadei definite în acord, conform condițiilor definite, în cazul în care acestea exista si nu reprezintă un angajament contractual din partea Restart Energy pentru respectivul Client sau oricare alt terț care are/obține acces la acest conținut transferat, prin orice mijloc si care ar putea fi sau este prejudiciat în orice mod de pe urma acestui conținut, în timpul sau după expirarea acordului de utilizare.

3.6. Niciun Conținut transmis către Client sau Cumpărător, prin orice mijloc de comunicare (electronic, telefonic, etc) sau dobândit de acesta prin accesare, vizitare si/sau vizualizare nu constituie o obligație contractuala din partea Restart Energy si/sau al angajatului/prepusului Restart Energy care a mijlocit transferul de Conținut, în cazul în care aceasta exista, fata de respectivul conținut.

3.7. Este interzisa orice utilizare a Conținutului în alte scopuri decât cele permise expres prin prezentul Document sau de acordul de utilizare care îl însoțește, în cazul în care acesta exista.

 

4. CONTRACTUL

4.1. Clientul/Cumpărătorul poate efectua solicitarea de încheierea Contractului pe Site, prin solicitarea expresa în acest sens.

4.2. Prin finalizarea solicitării Cumpărătorul consimte ca toate datele furnizate de acesta, necesare procesului de contractare, sunt corecte, complete si adevărate la data plasării Solicitării.

4.3. Prin finalizarea solicitării, Cumpărătorul consimte ca Vânzătorul poate sa îl contacteze, prin orice mijloc disponibil / agreat de Vânzător, în orice situație în care este necesara contactarea Cumpărătorului.

4.4. Cumpărătorul are dreptul sa se retragă din Contract, respectiv sa renunțe la serviciile furnizate oricând pe durata contractuala, fără invocarea niciunui motiv si fără a suporta alte costuri.

4.5. în cazul în care Cumpărătorul decide sa se retragă din Contract, acesta va completa o solicitare scrisa în acest sens.

 

5. CONFIDENȚIALITATE

5.1. Restart Energy va păstra confidențialitatea informațiilor de orice natura pe care le furnizați. Dezvăluirea informațiilor furnizate se va putea face doar în condițiile menționate în prezentul Document.

5.2. Nicio declarație publica, promovare, comunicat de presa sau orice alt mod de dezvăluire către terțe parți nu va fi făcută de Client cu privire la Contract fără consimțământul prealabil scris al Vânzătorului.

5.3. Prin transmiterea de informații sau materiale prin intermediul acestui site, oferiți Vânzătorului acces nerestricționat si irevocabil la acestea, dreptul de a utiliza, reproduce, afișa, modifica, transmite si distribui aceste materiale sau informații. Sunteți, de asemenea, de acord ca Vânzătorul sa poată utiliza liber, în interes propriu, aceste informații, idei, concepte, know-how-uri sau tehnici pe care ni le-ați trimis prin intermediul Site-ului.  Restart Energy nu va constitui subiect de obligații referitoare la confidențialitatea informațiilor trimise, daca legislația în vigoare nu prevede alte specificări în acest sens.

 

6. PUBLICITATE

6.1. Newsletterele Restart Energy sunt transmise prin intermediul partenerilor specializați si agreați de Restart Energy. Astfel, sunt asigurate confidențialitatea si securitatea informațiilor.

6.2. în momentul în care, Clientul își creează un Cont pe Site, are posibilitatea sa își exprime acordul cu privire la primirea de Newslettere.

Clientul își poate modifica opțiunea cu privire la acordul emis către Vânzător în orice moment:

6.2.1. prin contactarea Restart Energy în acest sens.

6.2.2. prin accesarea link-ului de dezabonare afișat în mesajele comerciale primite de la Vânzător.

6.3. Renunțarea la primirea Newslettere-lor nu implica renunțarea la acceptul dat pentru prezentul Document.

 

7. FACTURARE – PLATĂ

7.1. Preturile Serviciilor sunt afișate în cadrul site-ului în contul de client si includ T.V.A. conform legislației în vigoare.

7.2. Prețul, modalitatea de plata si termenul de plata sunt specificate în fiecare Contract. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factura pentru Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind sa furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

7.3. Vânzătorul va transmite Cumpărătorului factura aferenta consumului potrivit Contract în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin posta electronica, la adresa de e-mail menționata de Cumpărător în Contul sau.

7.4. Pentru o corecta comunicare a facturii aferente serviciilor, Cumpărătorului ii revin obligațiile de a-si actualiza ori de cate ori este cazul datele din Contul sau si de a accesa informațiile si documentele aferente existente în Cont.

7.5. Prin aceasta modalitate de comunicare Cumpărătorul, accesând Contul sau, va deține o evidenta a facturilor emise de Restart Energy, putând-le salva si arhiva la rândul sau în orice moment si în orice modalitate pe care o dorește si a consulta istoricul de consum înregistrat în locul/locurile de consum.

 

8. LIVRAREA SERVICIILOR

8.1. Vânzătorul se obliga sa livreze potrivit legislației în vigoare serviciile stabilite prin Contract la preturile agreate.

 

9. RĂSPUNDERE

9.1. Vânzătorul nu poate fi responsabil pentru daune de orice fel pe care Cumpărătorul sau oricare terța parte o poate suferi ca rezultat al îndeplinirii de către Vânzător a oricărei din obligațiile sale conform Contractului si pentru daune care rezulta din utilizarea Serviciilor după livrare.

9.2. Prin crearea si utilizarea Contului, Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul își asuma răspunderea pentru menținerea confidențialității datelor de Cont (ușer si parola) si pentru gestionarea accesării Contului, si, în măsura permisa de legislația în vigoare, este responsabil de activitatea derulata prin intermediul Contului sau.

9.3. Prin crearea Contului si/sau utilizarea Conținutului  Clientul / Utilizatorul/ Cumpărătorul accepta în mod expres si fără echivoc Termenii si condițiile Site-ului în ultima versiune actualizata care este comunicata în cadrul Site-ului, existenta la data creării Contului si/sau utilizării conținutului si/sau la data plasării Comenzii.

9.4. Ulterior creării Contului utilizarea Conținutului echivalează cu acceptarea modificărilor intervenite asupra Termenilor si condițiilor Site-ului si/sau a versiunilor actualizate ale Termenilor si condițiilor Site-ului.

9.5. Termenii si Condițiile Site-ului pot fi modificați oricând de către Restart Energy, aceștia fiind opozabili Clienților / Utilizatorilor/ Cumpărătorilor de la data afișării în Site. Acceptarea Termenilor si condițiilor Site-ului se confirma prin bifarea checkboxului corespunzător din Site si/sau prin trimiterea Comenzii si/sau prin efectuarea unei plăti online.

 

10. PRELUCRAREA DATELOR CU CARACTER PERSONAL

10.1. Restart Energy One este înregistrata în Registrul de Evidenta a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal.

10.2. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date, modificata si completata, Restart Energy are obligația de a administra în condiții de siguranța si numai pentru scopurile specificate, datele personale furnizate.

10.3. Scopul colectării datelor este:

– informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor inclusiv validarea, expedierea si facturarea lunara sau pentru rezolvarea problemelor de orice natura care pot apărea,

– trimiterea de Newslettere si/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

– de cercetare de piața.

10.4. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont si/sau din acceptul expres al Cumpărătorului declara si accepta necondiționat ca datele sale personale sa fie incluse în baza de date a Restart, își da acordul expres si neechivoc ca toate aceste date personale sa fie stocate, utilizate si prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 16.3.

10.5. Prin citirea Documentului ați luat la cunoștința faptul ca va sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenție, dreptul de opoziție, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de va adresa justiției în caz de încălcare a drepturilor   garantate de Legea 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulație a acestor date.

10.6. De asemenea, Restart Energy poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se afla în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora si numai în scopurile menționate la punctul 16.3., prin care garantează ca aceste date sunt păstrate în siguranța si ca furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plata/bancare, telemarketing sau alte servicii,  furnizate de companii cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piața a  Bunurilor si Serviciilor noastre, asigurători.

 

11. FORȚĂ MAJORĂ

11.1. Nici una din parți nu va fi răspunzătoare pentru neexecutarea obligațiilor sale contractuale, daca o astfel de neexecutare la termen si/sau în mod corespunzător, total sau parțial este datorata unui eveniment de forța majora. Forța majora este evenimentul imprevizibil, în afara controlului parților si care nu poate fi evitat.

11.2.  Daca în termen de 15 (cincisprezece) zile de la data producerii lui, respectivul eveniment nu încetează fiecare parte va avea dreptul sa notifice celeilalte parți încetarea de plin drept a Contractului fără ca vreuna dintre ele sa poată pretinde celeilalte alte daune-interese.

 

12. LEGEA APLICABILĂ – JURISDICȚIA

Contract de furnizare încheiat este supus legii romane. Eventualele litigii apărute intre RESTART ENERGY si Clienți / Cumpărători se vor rezolva pe cale amiabila sau, în cazul în care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești romane competente din Municipiul București.

 

13. INFORMAȚII GENERALE REFERITOARE LA SCHIMBAREA FURNIZORULUI DE ENERGIE ELECTRICĂ

Producător: Cel care generează energia electrică. Aceasta se poate face prim mai multe moduri, de la hidrocentrale la reactoare nucleare.

Distribuitor: Cel care ia energia de la producător și o duce în casele oamenilor. Acesta este responsabil de infrastructură și rețea.

Furnizor: Furnizează energia către consumatorul final, încasează banii și îi distribuie către producător și distribuitor.

ANRE – Autoritatea Națională pentru Reglementare în domeniul Energiei: Are rolul de a proteja și informa consumatorul și de a se asigura că producătorul, distribuitorul și furnizorul își respectă angajamentele.

Începând cu 1 iulie 2007, când piața de energie a devenit concurențială, toți clienții au dreptul să opteze pentru un furnizor de energie electrică din piața liberă. Consumatorul analizează opțiunile din piața de energie, cere oferte de la mai mulți furnizori și selectează oferta cea mai avantajoasă pentru el.

Schimbarea furnizorului de energie electrică de către clientul final se face în conformitate cu Ordinul ANRE nr. 105/2014, fiind un proces gratuit și nu implică modificări de ordin tehnic.

Deși furnizorul se schimbă, Operatorul de Distribuție rămâne același și nu există întreruperi în alimentare. Calitatea și continuitatea energiei rămân neschimbate.