Alătură-te echipei Restart Energy

Avem planuri mari și suntem în continuă dezvoltare.


Ne dorim alături oameni faini, curioși și auto-motivați pentru proiecte de anvergură.

Ești în căutarea unui loc de muncă unde să ţi se pună în valoare calităţile, să fii apreciat și răsplătit corect pentru munca ta? Îţi place să aduci idei noi și să te asiguri de implementarea celor mai bune decizii în domeniul tău de activitate?

Atunci vrem să te cunoaștem și să te motivăm să vii în echipa noastră!

Ai ocazia să te dezvolţi, să promovezi și să înveţi!

Suntem în căutarea unui om ca tine

Te regăsești în descrierile joburilor de mai jos?

Trimite-ne CV-ul tău prin intermediul formularului de contact de mai jos și echipa noastra de Resurse Umane te va contacta.

Pregătirea și experiență:

 • Studii superioare de specialitate – Facultataea de energetică industrial, electrică, electrotehnică;
 • Experiență minim 2 ani în proiectare  instalații electro-energetice;
 • Cunoașterea programului de proiectare Autocad, Microsoft office, PVGIS, K2 Base, Smart design, programe specific pentru sistemele electro-energetice;
 • Abilități foarte bune de comunicare; Atențieladetalii;
 • Permis de conducere categoria B.

 

Responsabilități și sarcini:

 • Realizează elementele de proiect alocate de șeful de proiect conform temei de proiectare;
 • Participă activlaînbunătățirea procesului de proiectare a departamentului;
 • Participă laculegerea de date și informații necesare proiectului în teren;
 • Îndeplinește activități specifice de proiectare instalații electro-energetice;
 • Realizează proiectele electro-energetice în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în vigoare;
 • Realizează sarcini specific domeniului de activitate la solicitarea coordonatorului de departament.
 • Elaborează ofertele tehnice finale rezultate în urmă  vizitelor tehnice la care a participat sub strict supraveghere a șefului de proiect alocat;

Pregătirea și experiența:

 • Studii superioare de specialitate – Facultataea de energetică industrial, electrică, electrotehnică;
 • Experiență minim 5 ani proiectare în instalații electro-energetice;
 • Adeverință de electrician autorizat ANRE II-A, III-A, IV-A;
 • Cunoașterea programului de proiectare Autocad, Microsoft office, PVGIS, K2 Base, Smart design, programe specific pentru sistemele electro-energetice;
 • Abilități foarte bune de comunicare; Atențieladetalii;
 • Permis de conducere categoria B.

 

Responsabilități și sarcini:

 • Realizează proiecte alocate de coordonatorul de department conform temei de proiectare;
 • Coordonează activitatea inginerilor juniori din cadrul echipei de proiectare alocate;
 • Participă activlaînbunătățirea procesului de proiectare a departamentului;
 • Participălaculegerea de date și informații necesare proiectului în teren;
 • Îndeplinește activități specifice de proiectare instalații electro-energetice;
 • Realizează proiectele electro-energetice în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în vigoare;
 • Realizează coordonarea proiectelor cu celelalte specilalități, asigurând rezolvarea eventualelor neconcordanțe;
 • Asigură asistența pe șantier pentru lucrările proiectate, în conformitate cu documentația proiectului;
 • Realizează sarcini specific domeniului de activitatelasolicitarea coordonatorului de departament.
 • Elaborează ofertele tehnice finale rezultate în urma vizitelor tehnicelacare a participat;
 • Elaborează documentații tehnice complexe conform comenzilor de lucrări primate dela beneficiari și alocate de coordonatorul de department.

Scopul general al postului. 

Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate.

 

Obiectivele postului.

 • Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat.
 • Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
 • Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului.
 • Valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului.

 

Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului.

 • Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultanții și alți colaboratori implicați.
 • Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, beneficiarii și finanțatorii proiectului.
 • Pregătește bugetul și cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului și cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestuia.
 • Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte lunare către finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte.
 • Asigură circulația informației în cadrul proiectului și pentru alte departamente ale organizației, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și prezentând proiectul celorlalte departamente.
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.
 • Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect.
 • Pregătește noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul organizației și rezultatele proiectelor anterioare și face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte pe care le înaintează spre aprobare Directorului Financiar.
 • Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse.
 • Evaluează impactul proiectului și îl comunică conducerii, finanțatorilor și partenerilor de proiect.
 • Stabilește conform structurii organizatorice și a ROF sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine, în baza fișelor de post.
 • Motivează echipa de proiect prin comunicare și prin evaluarea permanentă a subordonaților direcți.
 • Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine și-l transmite Departamentului resurse umane.
 • Organizează acordarea concediului de odihnă și a zilelor libere pentru personalul din subordine.
 • Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competențelor, acele atribuții specifice specialității sale, stabilite prin actul constitutiv al societății sau prin organul decizional statutar (AGA, CĂ) în sarcina reprezentantului legal.
 • Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.
 • Răspunde de rezolvarea promptă a problemelor de comunicare ce apar în cadrul activităților proiectului.
 • Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul sau de activitate.
 • Asigură un climat de colaborare între toți angajații implicați și colaboratori în proiect.
 • Informează șeful direct de apariția unor probleme importante care pot avea impact asupra desfășurării proiectului.

Competente de baza:

 • Absolvent/a studii superioare
 • Experienta de minim 5 ani pe acelasi post sau pe un post similar
 • Fluent in limba romana si engleza (scris/vorbit)
 • Foarte bune cunostinte de operare PC: MS Office (Word, Excel, PowerPoint)

 

Cerite pentru exercitare:

 • inteligenta generala de nivel superior (capacitate de analiza si sinteza, capacitate de deductie logica, flexibilitatea gandirii, capacitate de decizie);
 • inteligenta emotionala de nivel superior (empatie, echilibru emotional, foarte buna capacitate de relationare interumana)
 • creativitate;
 • initiativa, proactivitate;
 • atentie concentrata și distributiva;
 • usurinta, claritate, coerenta in exprimarea ideilor atat in scris cat si verbal;
 • deprinderea de a lucra in echipa;
 • capacitate de planificare și organizare a operatiilor si activitatilor, de pregatire de materiale si rapoarte de analiza;

 

Responsabilitati specifice postului:

 1. Gestioneaza procesele de recrutare si selectie pentru personalul necesar pentru companie;
 2. Participa la procesul de recrutare si selectie pentru posturile de management, la solicitarea Managerilor de departamente;
 3. Realizeaza analiza muncii si elaboreaza profile pentru posturi din cadrul companiei si fise de post;
 4. Este responsabil/a pentru actualizarea pozitiilor vacante in grupul RESTART ENERGY si pentru publicarea lor;
 5. Realizeaza impreuna cu Managerul/Directorul de Departament planul de integrare pentru noii angajati;
 6. Realizeaza instruirea introductiva noilor angajati corespunzatoare Departamentului Resurse Umane;
 7. Se asigura ca procesul de integrare a noilor angajati este respectat de angajatii implicati;
 8. Este responsabil/a de organizarea si asigurarea logisticii instruirilor interne si externe (tehnice, de dezvoltare personala, de dezvoltare organizationala), a logistici legate de programele interne de evaluare precum si logistica oricaror actiuni/evenimente gestionate de catre Departamentul Resurse Umane;
 9. Completeaza si actualizeaza dosarele de instruire ale angajatilor;
 10. Gestioneaza documentatia aferenta investigatiilor disciplinare interne, conform procedurilor interne specific;
 11. Participa la intocmirea procedurilor, instructiunilor si instrumentelor de resurse umane în cadrul companiei;
 12. Realizează comunicări interne la solicitarea managerului de resurse umane;
 13. Urmareste si aplica prevederile legale in domeniul relatiilor de munca si al dialogului social;
 14. Realizeaza prezentari pentru diverse activitati si evenimente de resurse umane 

We are looking for an experienced and motivated Inside Sales Representative to join our team! As an Inside Sales Representative, you will be responsible for helping our Sales team identify sales opportunities.

 

Responsibilities

 • Communicating with customers
 • Making outbound calls to potential customers
 • Developing new leads
 • Creating and maintaining customer database
 • Understanding customer needs
 • Explaining product features and benefits
 • Generating meetings for our Sales Team

 

Qualifications

 • Minimum of a High School Diploma
 • Minimum of 3 years of experience in a similar role
 • Proficiency in MS Office
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Strong listening skills
 • Strong organizational skills
 • Strong sales and cold calling skills
 • Excellent multitasking skills
 • Strong presentation skills
 • Ability to work well in a fast-paced environment
 • Excellent customer service skills
 • Ability to work under pressure

 

Location: Bucharest

Job Description

As HR Business Partner, you will act as an ally to the allocated business line and project. You will be embedding the studio HR strategy into day-to-day work and you will be providing professional HR guidance and support to relevant internal client groups with the objective of adding value to the business.

 

The main impact areas of the HR Business Partner are related to:

 • The business strategy, by helping business leaders to identify, prioritize, and build organizational capabilities, behaviors, structures and processes
 • Building a strong relationship within the project team, while bringing specialist and generalist knowledge and expertise in multiple HR areas of expertise
 • Facilitating and supporting annual people processes: performance management, succession planning, talent management, development, total rewards, action planning based on company surveys

 

Talent Acquisition

 • You constantly align with the managers on project needs, in terms of headcount and capabilities and follow-up on the roadmap
 • You work with the Talent Acquisition Lead and team members to identify the business needs and plan hiring accordingly

 

Performance Management

 • You cascade the timelines and educate the business on the end-to-end process
 • You facilitate calibration sessions where needed and support ongoing alignment conversations
 • You coach the directors, project managers and people leads to support them delivering their responsibility in the process

 

Talent Management & Succession planning

 • You work with the business leaders to identify the Core Team Members and ensure regular engagement sessions are facilitated with them
 • You deploy the key people processes, such as identification of key people (key potential, key performers, high potential etc.); identification of successors for key positions, ensuring there are succession plans in place for the identified people, etc.

 

Development

 • You work with the Development team to create the most appropriate learning needs assessment process for their projects and function and follow-up on the agreed actions
 • You mentor and coach people managers especially on leadership, managing difficult conversations, giving and receiving feedback, etc.

 

Compensation And Benefits

 • You work alongside the Managers and Board members to deliver the key annual relevant processes

 

Data and analytics

 • Use and re-enforce the use of people data, insights and analytics in taking business and people decisions

 

HR Operations and Employee Relations

 • You ensure qualitative data on HR information systems, contract addendums, leaves & absences etc.
 • You lead ER related processes alongside the HR Manager, HR Director and the Labor Relations Teams

Qualifications

 

The professional value you bring:

 • Proven experience in Human Resources, either HRBP role or Employee Experience, People Partner;
 • Previous top leadership exposure;
 • Experience in fast-paced organizations and industries, such as media, entertainment, technology, software industry;
 • Advanced English, both written and spoken.

 

The personal value you bring:

 • Excellent interpersonal & communication skills;
 • Business-minded, effective problem-solver, initiative and drive;
 • Ability to take a step back and think strategically;
 • Ability to navigate in fast-moving and agile environment;
 • Prioritize effectively, good organization skills.

 

Additional Information


What do we offer benefits wise?

 • Meal tickets with the value of 30 RON/day
 • Bonus scheme based both on individual and company’s performance
 • Access to private medical system 
 • Specific financial support for different events in your life
 • Christmas/ Easter celebration with a special gift
 • Bookster (borrow books for free, delivered at home or in the office)

Trimite-ne cv-ul tău

Te rugăm să completezi datele de mai jos.

Formular Cariere RO

Trimite-ne cv-ul tău

Te rugăm să completezi datele de mai jos.

Formular Cariere RO