Scroll Top

Alătură-te echipei Restart Energy

Avem planuri mari și suntem în continuă dezvoltare.


Ne dorim alături oameni faini, curioși și auto-motivați pentru proiecte de anvergură.

Ești în căutarea unui loc de muncă unde să ţi se pună în valoare calităţile, să fii apreciat și răsplătit corect pentru munca ta? Îţi place să aduci idei noi și să te asiguri de implementarea celor mai bune decizii în domeniul tău de activitate?

Atunci vrem să te cunoaștem și să te motivăm să vii în echipa noastră!

Ai ocazia să te dezvolţi, să promovezi și să înveţi!

Suntem în căutarea unui om ca tine

Te regăsești în descrierile joburilor de mai jos?

Trimite-ne CV-ul tău prin intermediul formularului de contact de mai jos și echipa noastra de Resurse Umane te va contacta.

Pregătirea și experiență:

 • Studii superioare de specialitate – Facultataea de energetică industrial, electrică, electrotehnică;
 • Experiență minim 2 ani în proiectare  instalații electro-energetice;
 • Cunoașterea programului de proiectare Autocad, Microsoft office, PVGIS, K2 Base, Smart design, programe specific pentru sistemele electro-energetice;
 • Abilități foarte bune de comunicare; Atențieladetalii;
 • Permis de conducere categoria B.

 

Responsabilități și sarcini:

 • Realizează elementele de proiect alocate de șeful de proiect conform temei de proiectare;
 • Participă activlaînbunătățirea procesului de proiectare a departamentului;
 • Participă laculegerea de date și informații necesare proiectului în teren;
 • Îndeplinește activități specifice de proiectare instalații electro-energetice;
 • Realizează proiectele electro-energetice în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în vigoare;
 • Realizează sarcini specific domeniului de activitate la solicitarea coordonatorului de departament.
 • Elaborează ofertele tehnice finale rezultate în urmă  vizitelor tehnice la care a participat sub strict supraveghere a șefului de proiect alocat;

Pregătirea și experiența:

 • Studii superioare de specialitate – Facultataea de energetică industrial, electrică, electrotehnică;
 • Experiență minim 5 ani proiectare în instalații electro-energetice;
 • Adeverință de electrician autorizat ANRE II-A, III-A, IV-A;
 • Cunoașterea programului de proiectare Autocad, Microsoft office, PVGIS, K2 Base, Smart design, programe specific pentru sistemele electro-energetice;
 • Abilități foarte bune de comunicare; Atențieladetalii;
 • Permis de conducere categoria B.

 

Responsabilități și sarcini:

 • Realizează proiecte alocate de coordonatorul de department conform temei de proiectare;
 • Coordonează activitatea inginerilor juniori din cadrul echipei de proiectare alocate;
 • Participă activlaînbunătățirea procesului de proiectare a departamentului;
 • Participălaculegerea de date și informații necesare proiectului în teren;
 • Îndeplinește activități specifice de proiectare instalații electro-energetice;
 • Realizează proiectele electro-energetice în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în vigoare;
 • Realizează coordonarea proiectelor cu celelalte specilalități, asigurând rezolvarea eventualelor neconcordanțe;
 • Asigură asistența pe șantier pentru lucrările proiectate, în conformitate cu documentația proiectului;
 • Realizează sarcini specific domeniului de activitatelasolicitarea coordonatorului de departament.
 • Elaborează ofertele tehnice finale rezultate în urma vizitelor tehnicelacare a participat;
 • Elaborează documentații tehnice complexe conform comenzilor de lucrări primate dela beneficiari și alocate de coordonatorul de department.

Scopul general al postului. 

Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate.

 

Obiectivele postului.

 • Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat.
 • Pregătirea și organizarea planurilor de activitate în cadrul proiectului și asigurarea resurselor necesare pentru atingerea obiectivelor proiectului.
 • Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului.
 • Valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului.

 

Descrierea sarcinilor / atribuțiilor / activităților postului.

 • Coordonează activitățile din cadrul proiectului supervizand direct echipele tehnice, consultanții și alți colaboratori implicați.
 • Stabilește relații de colaborare pe termen lung cu partenerii, clienții, beneficiarii și finanțatorii proiectului.
 • Pregătește bugetul și cash-flow-ul proiectului pentru contractele finale în conformitate cu propunerea înaintată, cu comentariile beneficiarului și cu activitățile prevăzute a se desfășura în cadrul proiectului, asigurând resursele necesare bunei desfășurări a acestuia.
 • Monitorizează în timp progresul atins față de obiectivele propuse și redactează rapoarte lunare către finanțatori, parteneri și beneficiari cu respectarea datelor prevăzute în contracte.
 • Asigură circulația informației în cadrul proiectului și pentru alte departamente ale organizației, organizând periodic întâlniri cu echipa de proiect și prezentând proiectul celorlalte departamente.
 • Asigură rezolvarea problemelor apărute în realizarea proiectului și informează la timp echipa de management despre problemele apărute și pe care nu le poate rezolva la nivelul sau.
 • Arhivează corespunzător toată documentația legată de proiect.
 • Pregătește noi proiecte care valorifică expertiza existentă la nivelul organizației și rezultatele proiectelor anterioare și face propuneri de buget pentru fiecare proiect în parte pe care le înaintează spre aprobare Directorului Financiar.
 • Face propuneri de îmbunătățire a stilului de lucru pentru a maximiza eficiența atingerii obiectivelor propuse.
 • Evaluează impactul proiectului și îl comunică conducerii, finanțatorilor și partenerilor de proiect.
 • Stabilește conform structurii organizatorice și a ROF sarcinile și responsabilitățile personalului din subordine, în baza fișelor de post.
 • Motivează echipa de proiect prin comunicare și prin evaluarea permanentă a subordonaților direcți.
 • Verifică pontajul lunar pentru personalul din subordine și-l transmite Departamentului resurse umane.
 • Organizează acordarea concediului de odihnă și a zilelor libere pentru personalul din subordine.
 • Exercită permanent sau temporar, prin delegarea competențelor, acele atribuții specifice specialității sale, stabilite prin actul constitutiv al societății sau prin organul decizional statutar (AGA, CĂ) în sarcina reprezentantului legal.
 • Execută orice alte dispoziții date de superiorul ierarhic în realizarea strategiilor pe termen scurt ale companiei în limitele respectării temeiului legal.
 • Răspunde de rezolvarea promptă a problemelor de comunicare ce apar în cadrul activităților proiectului.
 • Răspunde de corectitudinea și promptitudinea cu care furnizează informațiile din domeniul sau de activitate.
 • Asigură un climat de colaborare între toți angajații implicați și colaboratori în proiect.
 • Informează șeful direct de apariția unor probleme importante care pot avea impact asupra desfășurării proiectului.

We are looking for an experienced and motivated Inside Sales Representative to join our team! As an Inside Sales Representative, you will be responsible for helping our Sales team identify sales opportunities.

 

Responsibilities

 • Communicating with customers
 • Making outbound calls to potential customers
 • Developing new leads
 • Creating and maintaining customer database
 • Understanding customer needs
 • Explaining product features and benefits
 • Generating meetings for our Sales Team

 

Qualifications

 • Minimum of a High School Diploma
 • Minimum of 3 years of experience in a similar role
 • Proficiency in MS Office
 • Excellent verbal and written communication skills
 • Strong listening skills
 • Strong organizational skills
 • Strong sales and cold calling skills
 • Excellent multitasking skills
 • Strong presentation skills
 • Ability to work well in a fast-paced environment
 • Excellent customer service skills
 • Ability to work under pressure

 

Location: Bucharest

Responsabilități:

 • Gestionarea procesului de vânzare, de la prospectare până la alcătuirea și personalizarea ofertei comerciale;
 • Colaborarea cu directorii de vânzări pentru a planifica, pregăti și executa tranzacții strategice în cicluri de vânzări complexe;
 • Potrivirea cu succes a cerințele clienților cu soluțiile propuse și oferirea de consultanță pentru clienți, acolo unde este necesar, pentru ca aceștia să înțeleagă mai bine soluțiile noastre de energie solară;
 • Crearea și livrarea de prezentări și demonstrații puternice care să comunice în mod clar caracterul unic al propunerii de valoare;
 • Comunicarea în mod eficient a nevoilor clienților către echipele tehnice pentru viitoarele îmbunătățiri ale produselor și consultanță;
 • Cercetarea în mod activ a pieței pentru noi clienți potențiali în zona regională în care se află;
 • Alcătuirea de oferte comerciale și negocierea cu clienții atunci când este necesar, pentru a obține cea mai bună afacere atât pentru client, cât și pentru companie;
 • Reprezintă principala persoană de legătură și de comunicare între client și companie pe parcursul întregului proces de vânzare, precum și după încheierea procesului de vânzare.

 

Cerințe:

 • Experiență de lucru dovedită ca inginer/agent de vânzări;
 • Experiență dovedită în vânzarea de soluții complexe pentru întreprinderi, precum și de soluții de energie solară sau de distribuție de echipamente pe piața energiei;
 • Capacitatea de a crea relații puternice și de lungă durată cu clienții industriali;
 • Abilitatea de a explica și prezenta în mod creativ concepte complexe într-o manieră ușor de înțeles;
 • O pregătire tehnică solidă, cu înțelegere și/sau experiență practică în domeniul energiei regenerabile, energiei solare, distribuției de echipamente și al energiei în general;
 • Abilități excelente de comunicare scrisă și verbală;
 • Abilități excelente de prezentare și creativitate;
 • Disponibilitatea de a călători.

Responsabilități:

 • Design Interfață Utilizator (UI): Dezvoltarea și implementarea design-ului interfețelor utilizator pentru aplicațiile noastre digitale, asigurându-se că acestea sunt estetice, funcționale și ușor de utilizat. Realizarea wireframe-urilor, prototipurilor și design-urilor pixel-perfect;
 • Experiență Utilizator (UX): Crearea și optimizarea experiențelor utilizator pentru a asigura o navigare fluidă și o interacțiune plăcută. Realizarea cercetărilor de utilizator, analiza feedback-ului și identificarea modurilor de a îmbunătăți experiența utilizatorilor noștri;
 • Testare și Îmbunătățire Continuă: Realizarea de teste de utilizator, colectarea datelor și analiza feedback-ului pentru a identifica oportunități de îmbunătățire a produselor noastre. Implementarea modificărilor și actualizărilor necesare;
 • Tendințe în Design: Menținerea cunoștințelor actualizate privind tendințele în design și tehnologia relevantă pentru a aduce inovație și modernizare în produsele noastre. Contribuția la evoluția continuă a strategiei noastre de design.

 

Cerințe:

Experiență minimă de 2 ani în domeniul UI/UX design;

 • Cunoașterea profundă a uneltelor și software-urilor de design, precum Adobe Creative Suite, Sketch, Figma, etc;
 • Abilitatea de a crea prototipuri interactive și wireframe-uri;
 • Excelente abilități de comunicare și prezentare a ideilor de design;
 • Creativitate și atenție la detalii pentru a oferi soluții de design de calitate superioară.

Responsabilități:

 • Testare Funcțională: Realizarea testelor funcționale pentru a verifica funcționalitatea și conformitatea cu cerințele specificațiilor produselor. Identificarea și raportarea defectelor și erorilor într-un mod clar și detaliat;
 • Testare de Performanță: Efectuarea testelor de performanță pentru a evalua și a asigura performanța adecvată a aplicațiilor noastre sub diverse condiții de utilizare;
 • Testare de Securitate: Realizarea testelor de securitate pentru a identifica potențiale vulnerabilități și a asigura protecția datelor și a integrității sistemelor noastre;
 • Documentare și Raportare: Documentarea procedurilor de testare, rezultatelor și defectelor identificate. Comunicarea eficientă a acestor informații către echipa de dezvoltare pentru remedierea problemelor;
 • Automatizarea Testelor: Dezvoltarea și implementarea testelor automate pentru a optimiza eficiența testelor repetabile și pentru a asigura acoperirea completă a funcționalităților.

 

Cerințe:

 • Experiență minimă de 2 ani în domeniul testării software;
 • Cunoașterea tehnică solidă a procesului de dezvoltare software;
 • Abilități excelente de analiză și de gândire logică;
 • Cunoașterea uneltelor de testare și defectare, precum Selenium, JIRA, TestRail, sau altele;
 • Abilitatea de a lucra în echipă și de a comunica eficient cu membrii echipei de dezvoltare;
 • Orientare către detalii și dorința de a asigura calitatea produselor noastre;
 • Certificări relevante în testarea software sunt un avantaj.

Sarcini zilnice:             

 • Participă la elaborarea politicilor și procedurilor și a altor documente în domeniul PRE;
 • Analizează legislația primară, secundară, reglementările în domeniu și modificările acestora;
 • Întocmește și gestionează contracte de prestări servicii în calitate de Parte Responsabilă cu Echilibrarea și documentațiile suport;
 • Gestionează activitățile de PRE în vederea îndeplinirii business plan-ului și bugetului targetat;
 • Verifică și transmite notificările fizice pe platforma informatică a Transelectrica;
 • Realizează decontarea în cadrul PRE pentru clienți;
 • Întocmește și verifică facturi pentru clienții PRE;
 • Elaborează rapoarte interne și externe privind activitatea de PRE;
 • Acordă consultanță și suport clienților;
 • Înaintează propuneri de reofertare, respectiv recontractare.

 

Calificări:

 • Absolvent al unui program de studii de licență (constituie avantaj Facultatea de Energetică);
 • Cunoașterea programelor de editare de text; de spreadsheet și de realizare a bazelor de date: Word, Excel, PowerPoint, Notepad ++;
 • Cunoașterea avansată a limbii engleze;
 • Cunoașterea pieței de energie electrică, a mecanismelor de funcționare a acesteia și legislația specifică – constituie un avantaj.

Responsabilități:

 • Proiectarea și calcularea structurilor metalice pentru panourile fotovoltaice, asigurându-se că acestea îndeplinesc cerințele de rezistență, siguranță și eficiență;
 • Evaluarea și selecția materialelor și tehnologiilor potrivite pentru construcția structurilor metalice, luând în considerare costurile și durabilitatea acestora;
 • Asigurarea conformității cu reglementările și standardele relevante în ceea ce privește structurile metalice și panourile fotovoltaice;
 • Colaborarea cu echipa de ingineri de proiectare, constructori și furnizori pentru a dezvolta soluții integrate și pentru a asigura punerea în aplicare corectă a proiectelor;
 • Monitorizarea și supervizarea implementării structurilor metalice pe șantier, asigurându-se că sunt construite conform specificațiilor și standardelor.

 

Cerințe:

 • Diplomă în Inginerie Structurală sau domeniu similar;
 • Experiență de lucru relevantă în proiectarea și calcularea structurilor metalice pentru panouri fotovoltaice;
 • Cunoașterea software-urilor de proiectare și calcul structural, cum ar fi AutoCAD, STAAD.Pro, RISA, etc;
 • Cunoașterea standardelor și reglementărilor aplicabile în domeniul energiei solare și al structurilor metalice;
 • Orientare către detalii și preocupare pentru siguranța și calitatea lucrărilor.

Responsabilități:

 • Supravegherea și controlul zilnic al funcționării centralelor fotovoltaice pentru a asigura producția maximă de energie. Monitorizarea performanței și identificarea problemelor;
 • Dezvoltarea și implementarea programelor de mentenanță preventivă pentru a preveni defecțiunile și pentru a asigura funcționarea optimă a echipamentelor;
 • Identificarea, diagnosticarea și remedierea defecțiunilor și problemelor tehnice în timp util pentru a minimiza timpul de inactivitate;
 • Identificarea și implementarea măsurilor de îmbunătățire a eficienței energetice în cadrul centralelor fotovoltaice;
 • Documentarea activităților de operare și mentenanță, precum și generarea de rapoarte periodice privind performanța și starea centralelor.

 

Cerințe:

 • Diplomă în Inginerie Electrică, Energetică sau domeniu similar;
 • Experiență de lucru relevantă, peste 5 ani, în operațiuni și mentenanță pentru centrale fotovoltaice sau instalații similare;
 • Cunoștințe solide în domeniul echipamentelor și tehnologiilor utilizate în centralele fotovoltaice;
 • Abilități tehnice excelente pentru diagnosticarea și repararea echipamentelor electrice și electronice;
 • Abilitatea de a efectua analize de date și a folosi sisteme de monitorizare a performanței;
 • Orientare către siguranță și responsabilitate în manipularea echipamentelor și în efectuarea activităților de mentenanță;
 • Disponibilitate pentru intervenții de urgență în afara programului de lucru regulat.

Responsabilități:

 • Supervizarea și gestionarea unei echipe de specialiști în recuperarea creanțelor. Asigurarea aliniamentului și a performanței echipei cu obiectivele stabilite;
 • Dezvoltarea și implementarea strategiilor de recuperare a creanțelor. Monitorizarea și raportarea performanței echipei în raport cu obiectivele de recuperare;
 • Negocierea cu debitorii pentru a găsi soluții de plată convenabile și pentru a ajunge la acorduri de rambursare a creanțelor;
 • Analiza portofoliului de creanțe pentru a identifica tendințe, riscuri și oportunități. Generarea de rapoarte periodice privind performanța și evoluția creanțelor;
 • Asigurarea păstrării și gestionării adecvate a documentației legate de creanțe, inclusiv procesele și corespondența cu debitorii.

 

Cerințe:

 • Experiență anterioară în gestionarea echipelor de recuperare a creanțelor sau într-un rol similar;
 • Cunoștințe solide în domeniul legislației și procedurilor legate de recuperarea creanțelor;
 • Abilități excelente de comunicare și negociere;
 • Capacitatea de a lucra sub presiune și de a prioritiza eficient sarcinile;
 • Orientare către rezultate și dorința de a atinge obiectivele de recuperare;
 • Abilități de analiză și gândire strategică;
 • Diplomă în domenii precum Finanțe, Economie sau Administrație de Afaceri este un avantaj.

Responsabilități:

 • Supervizarea și conducerea echipei de dezvoltare a proiectelor, 
 • Dezvoltarea strategiei de dezvoltare a proiectelor, inclusiv identificarea oportunităților, evaluarea riscurilor și stabilirea obiectivelor și KPI-urilor;
 • Cercetarea și identificarea oportunităților de proiecte noi. Evaluarea fezabilității acestora și realizarea analizelor de risc și ROI;
 • Oferirea de îndrumare cu privire la aspecte legate de proiectarea, dezvoltarea și implementarea portofoliilor de produse;
 • Planificarea eficientă a resurselor și de furnizarea de sprijin continuu și de escaladare pentru managerii de proiect;
 • Stabilirea unei abordări coerente în ceea ce privește supravegherea și raportarea performanțelor proiectelor de mare anvergură;
 • Menținerea supravegherii proiectelor în desfășurare și furnizarea de rapoarte de performanță periodice către conducere;
 • Coordonarea și gestionarea fiecărui proiect din inițiere până la finalizare, asigurându-se că toate aspectele sunt acoperite, de la bugetare la implementare și raportare;
 • Dezvoltarea și menținerea relațiilor cu părțile interesate, cum ar fi clienții, partenerii, furnizorii și autoritățile guvernamentale. Asigurarea unei comunicări eficiente.

 

Cerințe:

 • Experiență semnificativă în gestionarea și dezvoltarea proiectelor, inclusiv conducerea echipelor, de minim 5 ani;
 • Abilități excelente de management de proiect cu experiență semnificativă în conducerea și
 • proiecte complexe de mari dimensiuni și/sau programe;
 • Capacitate dovedită de a stabili și menține relația cu stakeholderii, reprezentând compania și produsele la cel mai înalt nivel, urmărind fidelizarea clienților și a stakeholderilor;
 • Abilități excelente de auto-gestionare pentru a lucra independent, folosind propria inițiativă, flexibilitatea și adaptabilitatea;
 • Abilități excelente de planificare și organizare, pentru a putea planifica și organiza munca atât la nivel strategic, cât și la nivel operațional, astfel încât livrarea proiectelor să se facă la termenele și standardele convenite;
 • Cunoștințe solide în managementul proiectelor, metodologii și instrumente relevante;
 • Abilități excelente de planificare, organizare și analiză;
 • Orientare către rezultate și dorința de a atinge obiectivele de proiect;
 • Abilități de comunicare și negociere excelente;
 • Diplomă în domenii precum Management de Proiect, Inginerie sau Administrație de Afaceri este un avantaj;
 • Disponibilitate pentru călătorii și flexibilitate în gestionarea proiectelor în diverse locații.

Trimite-ne cv-ul tău

Te rugăm să completezi datele de mai jos.

Formular Cariere RO

Trimite-ne cv-ul tău

Te rugăm să completezi datele de mai jos.

Formular Cariere RO