Inginer Proiectant Energetician - Junior

București

Pregătire și experiență:

Studii superioare de specialitate – Facultatea de energetică industrială, electrică, electrotehnică;
Experiență minim 2 ani în proiectare instalații electro-energetice;
Cunoașterea programului de proiectare Autocad, Microsoft Office, PVGIS, K2 Base, Smart Design, programe specifice pentru sistemele electro-energetice;
Abilități foarte bune de comunicare; Atenție la detalii;
Permis de conducere categoria B.

Responsabilități și sarcini:

Realizează elementele de proiect alocate de șeful de proiect conform temei de proiectare;
Participă activ la îmbunătățirea procesului de proiectare al departamentului;
Participă la culegerea de date și informații necesare proiectului în teren;
Îndeplinește activități specifice de proiectare instalații electro-energetice;
Realizează proiectele electro-energetice în conformitate cu legislația, normativele și reglementările în vigoare;
Realizează sarcini specifice domeniului de activitate la solicitarea coordonatorului de departament;
Elaborează ofertele tehnice finale rezultate în urma vizitelor tehnice la care a participat sub stricta supraveghere a șefului de proiect alocat;
Aplică