Energia verde, explicată pe înțelesul tuturor

Energia verde, explicată pe înțelesul tuturor

Energia verde, explicată pe înțelesul tuturor

Energia verde este energia generată din surse naturale (folosind lumina soarelui, puterea vântului sau a apei). De cele mai multe ori, ea este rezultat al transformării surselor regenerabile de energie. Principalul motiv pentru care aceste surse de energie sunt denumite „verzi” este faptul că acestea nu deteriorează în niciun fel mediul înconjurător. Ne referim aici la poluarea aerului, poluarea fonică, poluarea chimică.

Pentru că energia verde nu generează poluare (așa cum o fac alte surse de energie – în special, combustibilii fosili, care au cea mai mare pondere în industria producătoare de energie), aceasta este din ce în ce mai populară. Pe termen lung, se urmărește să înlocuiască total sursele poluante utilizate în prezent. Spre deosebire de combustibilii clasici, sursele verzi de energie nu deteriorează ecosistemele (prin folosirea minelor sau a săpăturilor). Nici nu se bazează pe rezerve (tot mai reduse) de zăcăminte, costisitor de exploatat.

Energia verde: tipuri și particularități

Iată care sunt principalele surse de energie verde folosite pentru a genera electricitate prin folosirea celor mai noi și inovatoare tehnologii:

  1. Energia solară. Celulele fotovoltaice captează lumina soarelui și o transformă în electricitate. De asemenea, pot încălzi apa (folosită în diverse procese tehnologice sau în clădiri rezidențiale). Pentru că are un grad mare de eficiență, energia solară este folosită deopotrivă la proiecte urbane și în producție.
  2. Energia eoliană. Puterea vântului este captată de către turbinele amplasate de obicei în zone deluroase sau pe țărmul mărilor / oceanelor și transformată în electricitate.
  3. Hidroenergia. Principiu similar cu cel folosit pentru energia eoliană, turbinele fiind angrenate de această dată folosind puterea curenților de apă. Sunt limitate la amplasarea lor lângă căderi de apă cu debite mari și constante.
  4. Energia geotermală. Acest tip de energie verde folosește energia termică pentru a extrage electricitate chiar de sub scoarța terestră. Doar în SUA există acest tip de energie care poate produce de 10 ori mai multă energie electrică decât zăcămintele de cărbune.
  5. Biocombustibil. Deșeurile organice pot fi transformate în combustibili (etanol și biodiesel). Pot înlocui o parte din necesarul pentru transportul mondial.
Energia verde, explicată pe înțelesul tuturor
Aplicațiile industriale pe care energia verde le are sunt responsabile pentru reducerea poluării și păstrarea unui ecosistem curat

Întrebuințări ale energiei verzi

Regenerabilă și curată, energia verde este preferată în procesul de producție al electricității pentru că emite puțin sau deloc gaze de seră, fiind disponibilă gratuit și peren. De asemenea, infrastructura folosită la producția de energie din surse verzi (precum cea solară și eoliană) este mai flexibilă și puțin dependentă de resursele centralizate și de schimbările mediului economic mondial. Cele mai întâlnite utilizări ale energiei astfel generate sunt:

  • Încălzirea și răcirea clădirilor. De la clădirile de birouri și hălile de producție, până la blocuri de apartamente sau case de vacanță, energia solară și biomasa sunt folosite pentru a asigura confortul termic.
  • Producția industrială. Energia, atât de necesară proceselor de producție, poate fi asigurată folosind biomasa sau electricitatea regenerabilă (asigurată de cele mai multe ori de către sistemele fotovoltaice montate chiar pe infrastructura deja existentă).
  • Transportul. În mai multe industrii, noi tipuri de combustibili nepoluanți încep să fie din ce în ce mai folosiți. Automobilele electrice nu mai sunt demult o noutate tehnologică, fiind implementate deja și în sectorul industrial.

Specialiștii Restart Energy îți stau la dispoziție pentru a te alătura revoluției energiei verzi prin folosirea panourilor solare!

Related Posts