Scroll Top

Află mai multe despre

schimbarea furnizorului

Liberalizarea pieței de energie oferă consumatorii casnici și noncasnici dreptul să încheie contracte de furnizare a energiei electrice pe piața liberă cu orice furnizor care deține licență de furnizare a energiei electrice și care activează în piața cu amănuntul.

 

Consumatorul are posibilitatea să facă o analiză comparativă o ofertelor de furnizare a energiei electrice ale furnizorilor accesând comparatorul de oferte ANRE:

Procesul de schimbare furnizor este gratuit, fiind interzisă perceperea oricăror taxe sau tarife legate de parcurgerea acestuia. Consumatorul are dreptul să schimbe furnizorul de energie electrică ori de câte ori doreşte prin denunțarea contractului încheiat cu furnizorul actual, cu respectarea condițiilor contractuale.

Nu există riscul de deconectare a locului de consum pe durata derulării procesului de schimbare a furnizorului.

  1. Solicitarea ofertei către furnizorul dorit

  2. În măsura în care sunteți de acord cu condițiile, transmiterea acordului cu privire la ofertă însoțit de copia de buletin si copia facturii de la furnizorul actual, urmând ca acesta să genereze contractul

  3. Transmiterea contractului semnat către furnizor împreună cu anexele aferente, urmând ca acesta să efectueze demersurile de notificare a furnizorului actual și a operatorului de distribuție cu privire la schimbarea furnizorului

Noul furnizor efectuează demersurile de notificare cu privire la schimbarea furnizorului către furnizorul actual și operatorul de distribuție.

Operatorul de distribuție este responsabil de stabilirea indexului pentru data schimbării furnizorului care va fi transmis atât către vechiul furnizor pentru decontul final, cât și către noul furnizor pentru data preluării.