Scroll Top

Documente utile

Documente utile, certificate, licențe

Informare cu privire la dreptul clientului casnicde a beneficia de serviciul universal

Conform Legii nr. 123/2012, cu completările și modificările ulterioare, începând cu 01.01.2022, furnizorii de energie electrică ce au încheiate contracte în piață concurențială cu clienți casnici au obligația de a publica, conform reglementărilor ANRE, oferte de serviciu universal și de a încheia contracte de furnizare a energiei electrice dacă primesc o solicitare în acest sens de la un client care are dreptul la serviciu universal.
Serviciul universal, conform legislației în vigoare, este serviciul de furnizare a energiei electrice garantat clienților casnici, la un nivel de calitate bine definit și la prețuri competitive, transparente, ușor comparabile și nediscriminatorii.

Informare cu privire la modalitatea de acordare a compensațiilor pentru nerespectarea de către furnizor a nivelurilor garantate privind indicatorii de calitate pentru activitatea de furnizare energie electrică

Pentru depășirea nivelurilor garantate ale indicatorilor de calitate pentru activitatea de furnizare, furnizorul are obligația de a plăti din proprie inițiativă solicitantului compensațiile datorate prevăzute în Standardul de Performanță pentru activitatea de furnizare a energiei electrice, Ordinul ANRE 83/30.06.2021. Furnizorul are obligația de a informa solicitantul cu privire la compensația pe care are dreptul să o primească, respectiv cu privire la modalitatea de efectuare a plății.

Acordarea compensațiilor se poate realiza:

a) Prin intermediul facturilor, prin compensare, succesiv, începând cu prima factură emisă;

b) Prin plată directă către solicitant, conform dispozițiilor contractului de furnizare referitoare la modalitatea de returnare a sumelor către clientul final sau conform modalității de plată notificate către solicitant, în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data primirii informațiilor necesare efectuării plății. Plata directă este condiționată de transmiterea în maximum 10 zile lucrătoare de la primirea informării a datelor și informațiilor necesare efectuării plății.

În cazul în care informațiile primite de la solicitant nu sunt corecte sau nu sunt transmise în termenul de 10 zile lucrătoare de la primirea informării, plata compensațiilor se va realiza prin intermediul facturilor, conform celor menționate la litera a) .

Anul 2016- Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2017- Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2018 - Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2019 - Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2020 - Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2021 - Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2022 - Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2023 - Semestrul 1 / Semestrul 2

Indicatori de performanță 2015

Indicatori de performanţă Sem. 1 anul 2016 Anexa 1

Indicatori statistici privind activitatea de furnizare Sem. 1 anul 2016 Anexa 2

Indicatori de performanță Trimestrul 2, anul 2017

Indicatori de performanță Trimestrul 3, anul 2017

Valori indicatori de performanță  pentru activitatea de furnizare energie electrică Trimestrul 4, anul 2017

Valori indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice – Trimestrul I, Anul 2018

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul II, Anul 2018

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul III, Anul 2018

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul IV, Anul 2018

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul I, Anul 2019

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul II, Anul 2019

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul III, Anul 2019

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul IV, Anul 2019

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul I, Anul 2020

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul II, Anul 2020

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul III, Anul 2020

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul IV, Anul 2020

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul I, Anul 2021

Indicatori de performanță pentru activitatea de furnizare energie electrică Trimestrul II 2021 

Indicatori de performanță pentru activitatea de furnizare energie electrică Trimestrul III 2021 

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica Trim IV-An 2021

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul I, Anul 2022

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica Trimestrul II 2022

Indicatori de calitate pentru activitatea de furnizare energie electrica Trimestrul III 2022

Indicatori de calitate pentru activitatea de furnizare energie electrica Trimestrul IV Anul 2022

Indicatori calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice Trimestrul I, Anul 2023

Indicatori calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice Trimestrul II, Anul 2023

Indicatori calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice Trimestrul III, Anul 2023

Indicatori calitate pentru activitatea de furnizare a energiei electrice Trimestrul IV, Anul 2023