Scroll Top

Useful Documents

Useful Documents, certifications, licenses

Anul 2016- Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2017- Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2018 - Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2019 - Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2020 - Semestrul 1 / Semestrul 2

Anul 2021 - Semestrul 1

Anul 2022 - Semestrul 1 / Semestrul 2

Indicatori de performanță 2015

Indicatori de performanţă Sem. 1 anul 2016 Anexa 1

Indicatori statistici privind activitatea de furnizare Sem. 1 anul 2016 Anexa 2

Indicatori de performanță Trimestrul 2, anul 2017

Indicatori de performanță Trimestrul 3, anul 2017

Valori indicatori de performanță  pentru activitatea de furnizare energie electrică Trimestrul 4, anul 2017

Valori indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare a energiei electrice – Trimestrul I, Anul 2018

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul II, Anul 2018

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul III, Anul 2018

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul IV, Anul 2018

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul I, Anul 2019

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul II, Anul 2019

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul III, Anul 2019

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul IV, Anul 2019

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul I, Anul 2020

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul II, Anul 2020

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul III, Anul 2020

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul IV, Anul 2020

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul I, Anul 2021

Indicatori de performanță pentru activitatea de furnizare energie electrică Trimestrul II 2021 

Indicatori de performanță pentru activitatea de furnizare energie electrică Trimestrul III 2021 

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica Trim IV-An 2021

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica – Trimestrul I, Anul 2022

Indicatori de performanta pentru activitatea de furnizare energie electrica Trimestrul II 2022

Indicatori de calitate pentru activitatea de furnizare energie electrica Trimestrul III 2022

Indicatori de calitate pentru activitatea de furnizare energie electrica Trimestrul IV Anul 2022