Scroll Top

Cum se transformă energia solara în energie electrică

energie solara-energie electrica

Cum se transformă energia solara în energie electrică

Energia este un factor indispensabil al oricărei activitaţi a omului în societate. Cu greu ne putem imagina viața fără curent electric, calculator, televizor, etc. Azi cea mai mare parte a energiei necesare pentru consumul zilnic este obținută prin arderea combustibililor fosili (cărbune, petrol şi gaze naturale). Resursele naturale se epuizează rapid, iar cererea globală de energie electrică este din ce în ce mai mare. Creşterea producerii energiei electrice prin arderea combustibililor fosili tradiţionali periclitează mult impactul ecologic, de aceea e nevoie de soluții mai prietenoase cu mediul înconjurător, iar energia solară este una dintre ele. Principalul avantaj al sistemelor de energie regenerabilă este contribuţia intrinsecă nulă la extinderea gazelor cu efect de seră, având în vedere că ele nu folosesc combustibili fosili.

Lumina directă a soarelui este cea mai abundentă sursă de energie de pe glob. O parte este absorbită de atmosferă şi se regăseşte sub forma energiei eoliene, dar în medie 1.353 kW/m2 din această energie cade pe suprafaţa pământului. Utilizarea directă a energiei solare se face de mult timp folosind captatoare solare pentru încălzirea apei, pentru încălzirea aerului, pentru uscarea diferitelor produse agricole, pentru producerea de energie electrică în centrale termice solare. Dar, cea mai importantă cale de utilizare pentru energia solara este conversia ei directă în energie electrică.

Date generale:

– În 1839, Antoine Becquerel a descoperit posibilitatea generării unui curent electric în circuit sub acțiunea luminii

– Frenkel (1935), Landau (1936) au dat explicații asupra fenomenului.

– Conversia radiației solare în energie electrică prin efectul fotovoltaic se realizează în celule solare

Celula solară = dispozitiv realizat cu materiale semiconductoare

Clasificarea celulelor solare:

  1. După natura neomogenității: homojoncțiune, heterojoncțiune
  2. Celule cu: – semiconductoare monocristaline

– straturi subțiri

– policristaline sau amorfe

– pe bază de Si cele cu GaAs

– CdS policristalin, Si amorf hidrogenat

Aplicații în care intervin celule solare ca generatoare electrice:

– generatoare izolate de micp putere (calculatoare de buzunar, radioreceptoare portabile)

– generatoare locale de putere medie (pompe de irigații, aparate electrocasnice, vehicule electrice)

– generatoare de mare putere (pentru alimentarea rețelei de curent alternativ)

Energia solară este cea mai curată sursă de energie regenerabilă, inepuizabilă și reprezintă baza majorității proceselor naturale de pe Terra.

VIDEO – ENERGIA SOLARĂ, O ALTERNATIVĂ ECOLOGICĂ https://www.youtube.com/watch?v=ZcKHnWHTopc

Related Posts