Scroll Top

TAXA TV

TAXA TV

TAXA TV

Începând cu 1 septembrie 2016, Restart Energy One va începe colectarea taxei TV prin intermediul facturilor emise. Plata taxei TV este obligatorie pentru toți utilizatorii casnici și non-casnici care dețin un aparat TV, iar valoarea acesteia este de 4 lei lunar pentru persoanele fizice și de 30 de lei lunar pentru persoanele juridice, această sumă fiind destinată integral către TVR și SSR.

Pentru noii clienți Restart Energy, această taxă se va introduce automat în facturile emise. Pentru clienții deja existenți, este necesară completarea unei cereri pentru a solicita colectarea acestei taxe, sau a unei solicitări de scutire de plată, după caz. Documentele necesare se găsesc aici. [http://restartenergy.ro/suport-clienti-energie-si-gaz-ieftine/documente-utile-pentru-schimbarea-furnizorului-de-energie-si-gaze/]

Există însă și cazuri de scutire de plată:

SCUTIRE DE PLATĂ

Sunt scutiți de plata acestei taxe următoarele persoane fizice și juridice:

  • Persoanele fizice care beneficiază de ajutor social lunar, conform Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, persoanele fizice abonate la reţele de radioamplificare, pensionarii proveniţi din sistemul pensiilor pentru agricultori, ale căror drepturi au fost stabilite în baza legislaţiei anterioare intrării în vigoare a Legii nr. 19/2000 privind sistemul public de pensii şi alte drepturi de asigurări sociale, salariaţii şi pensionarii Societăţii Române de Radiodifuziune şi ai Societăţii Române de Televiziune, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale (eroi, martiri si luptatori in revolutie, veteran de razboi, persoane persecutate conform Legii 118/1990, personalului armatei participant la acţiuni militare – OUG82/2006, etc);
  • Persoanele fizice care deţin două sau mai multe locuinţe plătesc taxa TV la adresa unde au domiciliul stabil, iar pentru celelalte locuinţe nu vor plăti această taxă dacă declară pe propria răspundere că în acestea nu locuiesc alte persoane.
  • Asociaţiile şi fundaţiile nonprofit, misiunile diplomatice străine şi membrii acestora, azilurile de bătrâni, unităţile sanitare de stat, unităţile militare, unităţile de învăţământ de stat (unităţi de învăţământ superior, şcoli, grădiniţe), căminele de copii şi creşele de stat, unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România, precum şi alte categorii prevăzute de legi speciale;
  • În cazul persoanelor juridice, este obligatorie plata taxei TV indiferent dacă dețin sau nu receptoare TV, excepție făcând tipologiile menționate mai sus.

SANCȚIUNI

În cazul în care nu se efectuează plata taxei TV declarând în mod eronat pe propria răspundere scutirea persoanei fizice sau juridice de la plata acesteia, conform legii, amenzile variază între 50 și 100 de lei în cazul persoanelor fizice și între 100 și 500 de lei în cazul persoanelor juridice, la care se adaugă despăgubiri în valoare dublă a taxei prevăzute timp de un an.

Related Posts