Scroll Top

Potențialul energetic solar al României

Potentialul energetic solar al Romaniei

Potențialul energetic solar al României

Potenţialul solar al României este răspândit aproape pe întreg teritoriul ţării. România beneficiază de aproximativ 210 zile însorite pe an. Regiunea de sud-est a României, vestul, centrul dar şi estul ţării sunt cele mai bune locuri pentru a amplasa un parc solar. Energia solară este cotată de mulţi specialişti din piaţă cu şanse bune de a se transforma în noul boom al segmentului de energie verde.

Soarele este cea mai importantă sursă de energie pentru Pământ. Energia solară este emisă sub formă de radiaţii şi este disponibilă în cantităţi imense, practic inepuizabile. Radiaţiile solare pot fi captate şi transformate în alte forme de energie: electrică sau termică.

Panourile fotovoltaice transformă radiaţia solară în energie electrică. Un panou fotovoltaic este compus din mai multe celule solare legate în serie sau paralel. Sistemele fotovoltaice pot fi proiectate pentru o mulțime de aplicații față de sistemele clasice de producere a energiei electrice. Printre cele mai importante caracteristici pe care le prezintă un sistem fotovoltaic se numără independența energetică, modularitatea, siguranța în exploatare, fiabilitatea și gratuitatea combustibilului, soarele.

Pentru realizarea unei investiții într-un sistem fotovoltaic este bine să se aibă în vedere potențialul energetic al zonei. Studiind datele climatologice și meteorologice se va putea face o analiză pertinentă a acestui potențial. Aceste informații pot fi obținute prin cercetarea și evaluarea potențialului energetic al zonei folosind sistemul informatic geografic fotovoltaic (PVGIS – Photovoltaic Geografical Information System – http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/). Comisia Europeană a iniţiat un proiect prin care se identifică potenţialul resurselor energetic regenerabile. În cadrul proiectul PVGIS s-au realizat hărţi pe baza unui inventar de date privind energia solară şi evaluarea resurselor de generare a energiei electrice şi de la sistemele fotovoltaice din Europa, Africa şi Asia de Sud-vest.

Modelul de evaluare al producției de energie electrică solară PVGIS ține cont de o mulțime de factori de geometrie a traiectoriei solare, a reliefului și a factorilor meteorologici. PVGIS poate estima gradul de producție de energie electrică solară la o locație, orientarea și înclinarea panourilor fotovoltaice. PVGIS evaluează temperatura panourilor fotovoltaice, folosind temperatura mediului ambiant, radiația directă, difuză și reflectată, dar și capacitatea panoului de a se răci, fără a lua în considerare viteza vântului. Aceasta evaluare poate fi suficient de precisă pentru instalațiile fotovoltaice mici.

Related Posts